Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Biyometri, Genetik, Tarımsal Bilişim, Biyo-informatik, Eğitim Teknolojileri, Öğrenme Sistemleri ve Araçları, Gıda İzlenebilirlik Sistemleri, Üst veri, Anlamsal Web uygulamaları, Veri madenciliği, Keşifsel istatistik
Research Areas:Biometry, Genetics, Agricultural Informatics, Bioinformatics, Educational Technologies, Learning Systems and Tools, Food Traceability Systems, Metadata, Semantics
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :R project : Internal Validity Indexes for Fuzzy and Possibilistic Clustering
Current Research Activities :

R Project: Internal Validity Indexes for Fuzzy and Possibilistic Clustering

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi