Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Initialization Algorithms for Partitioning Cluster Analysis", Diğer Projeler, inaparc, Yönetici, 2017
"Bölümleyici Kümeleme Analizinde Küme Sayısının Saptanması İçin Yeni Bir Algoritma ", BAP Diğer, FBA-2017-9730, Yönetici, Devam Ediyor
"Determination of K Using Peak Counts of Features for Clustering", Diğer Projeler, kpeaks, Yönetici, 2017
"Internal Validity Indexes for Fuzzy and Possibilistic Clustering", Diğer Projeler, fcvalid, Yönetici, 2017
"Probabilistic and Possibilistic Cluster Analysis", Diğer Projeler, ppclust, Yönetici, 2017
"Bulanık C-Ortalamalar Olabilirlikli C-Ortalamalar ve Karma Kümeleme Algoritmalarının Etkinliklerinin Karşılaştırılması", BAP Y.Lisans, FYL-2015-5186, Yönetici, 2017
"OrganicLingua Demonstrating the potential of a multilingual Web portal for SustainableAgricultural Environmental Education (Phase III)", BAP Diğer, FUA-2015-3464, Yönetici, 2016
"Uluslararası Yayınları Özendirme Desteği (2 Adet)", BAP Diğer, ZF2014DP13, Yönetici, 2015
"Yem Katkısı Olarak Kullanılan Enzimleri Üreten Yeni Bakteri Suşlarının İzolasyonu ve Enzim Üretimindeki Etkinliklerinin Saptanması", BAP Doktora, ZF2011D22, Yönetici, 2013
"Organic.Lingua: Demonstrating the Potential of a Multilingual Web Portal for Sustainable Agricultural & Environmental Education", AB Çerçeve Programı Projesi, CIP ICT PSP 2009, Koordinatör, 2014
"Organic.Mednet: Developing the Skills of Organic Agriculture in Mediterranean", AB Destekli Diğer Projeler, LdV ES/09/LLP-LdV-TOI-149061, Koordinatör, 2011
"Bazı Bitki Ucucu Yağlarının in Vitro Gerçek Sindirilebilirlik, Bakteri ve Protozoa Sayısına Etkileri Bakımından Hiyerarşik Kümeleme Yöntemleriyle Sınıflandırılması", BAP Y.Lisans, ZF2009YL41, Yönetici, 2010
"Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu (TürkÖnde)", TÜBITAK Projesi, TOVAG 106O829, Yönetici, 2008
"Karma Yem Sanayinde Ağ Tabanlı Bir İzlenebilirlik Sistemi Tasarımı ve Uygulaması", TÜBITAK Projesi, TOVAG 107O449, Yönetici, 2009
"Türkiye?de Hemoglobin Varyantları ve Talasemi Mutasyonları Bilgi Sistemi", BAP Y.Lisans, ZF2007YL1, Yönetici, 2008
"Alignment of Organic Agriculture Legislation to the EU Acquis and the Development of Organic Agriculture in Turkey", AB Destekli Diğer Projeler, TR 0402.07, Danışman, 2007
"KKTC Holstein Friesian Sığır Populasyonunun Genetik Islahı, Planlaması Ve Organizasyonu Üzerine Çalışmalar Projesi ", Diğer Projeler, KKTC TAGEP 5.1, Koordinatör, 2004
"Çiftlik Hayvanlarının Genetik Islahında Bayesian Metodu Kullanarak Verime Etki Yapan Unsurların Tahmini Algoritmaları ve Islah İçin En Uygun Bilgisayar Programının Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, VHAG-1221, Araştırmacı, 1998
"Etlik Bıldırcın Ebeveyn Hatları Geliştirme Çalışmaları", TÜBITAK Projesi, TOGTAG-TARP 2068, Araştırmacı, 1998
"Hayvansal Üretim ve Kalite Kontrolünde Görüntü İşleme Sistemleri Kullanımı Üzerine Araştırmalar ve Yazılım Geliştirme", BAP Arastırma Projesi, ZF.ALT.92.E.5 , Yönetici, 1996
"GAP Bölgesi'nde Entansif Süt Sığırcılığını Geliştirmek İçin Uygulanabilecek Islah Organizasyon Modelleri", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 5.6.1, Araştırmacı, 1993
"GAP Bölgesi Tarımsal Çalışmalar Dökümantasyon Katalogu", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 3, Araştırmacı, 1992
"Kilis tipi Güney Sarı Kırmızı Sığırların Yayılış Alanları, Performansları ve GAP Bölgesi İçin Bu Sığırlardan Yararlanma Olanakları.", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 5.6.2, Araştırmacı, 1993
PATENT, FAYDALI MODEL ve TESCİL BELGELERİ
Cebeci Z,Çağatay Cebeci, "Çok fonksiyonlu ve çok amaçlı interaktif izlenebilirlik terminali", TÜRKIYE, Patent, 2011 09469, Kasım 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi