Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Celik A., Kadir S., Kapur S., Zorlu K., Akca E., Aksit I., et al., "The effect of high temperature minerals and microstructure on the compressive strength of bricks", APPLIED CLAY SCIENCE, vol.169, pp.91-101, 2019 (Link)
Ünalan A., Cebeci Z., "Estimation Of Genetic Parameters And Correlations For The First Three Lactation Milk Yields In Holstein Friesian Cattle By The Reml Method", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.28, pp.1043-1049, 2004
Ünalan A., Cebeci Z., "A Study On The Estimation Of Genetic Parameters Of German Fawn X Hair Crossbred Goats", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, vol.25, pp.527-531, 2001
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
John E., Thomas B., Başbay O., Cebeci Z., Coutsis J.G., "The arrival of Cacyreus marshalli Butler, 1898 Lepidoptera: Lycaenidae, Polyommatinae) in Crete, with additional notes on range expansion in Greece and along coastal areas of northwestern Turkey", Entomologist's Gazette, vol.69, pp.85-97, 2018 (Link)
Cebeci Z., Cebeci C., "A Novel Technique for Fast Determination of K in Partitioning Cluster Analysis", Journal of Agricultural Informatics, vol.9, pp.1-11, 2018 (Link)
Atay E. , Cebeci Z., "Contributions to The Morphology of Polyommatus (Agrodiaetus) alibalii Carbonell, 2015 (Lepidoptera, Lycaenidae) Living Kahramanmaraş,Region, Turkey", Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.6, pp.233-238, 2018
Cebeci Z., Yildiz F., "Unsupervised Discretization of Continuous Variables in a Chicken Egg Quality Traits Dataset", Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.5, no.4, pp.315-320, 2017 (Link)
Cebeci Z., Yildiz F., "Comparison of Chi-square based algorithms for discretization of continuous chicken egg quality traits", Journal of Agricultural Informatics, vol.8, no.1, pp.13-22, 2017 (Link)
Atay E. , Cebeci Z., Hüseyinoğlu Y., "Genital morphology of certain Hesperiidae species and the variations in the genitalia of Carcharodus alceae (Lepidoptera, Hesperiidae)", Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.1-25, 2016
Cebeci Z., Yildiz F. , "Efficiency of Random Sampling Based Data Size Reduction on Computing Time and Validity of Clustering in Data Mining", Journal of Agricultural Informatics, vol.7, pp.53-64, 2016 (Link) (Abstract)
Cebeci Z., Yildiz F. , "Comparison of K-Means and Fuzzy C-Means Algorithms on Different Cluster Structures", Journal of Agricultural Informatics, vol.6, pp.13-23, 2015 (Link)
Cebeci Z., Yildiz F. , "Görsel Kümelenme Eğilimi Değerlendirmesi ve R'de Uygulaması", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.1-8, 2015
Kayaalp G., Çelik Güney M., Cebeci Z., "Çoklu Dopğrusal Regresyon Modelinde Değişken Seçiminin Zootekniye Uygulanışı", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.1-8, 2015
Khodayari F., Cebeci Z., Özcan B.D., "Improvement of Enzyme Activity of a Novel Native Alkaline and Thermophile Bacillus sp. CU-48,Producing alpha-Amylase", International Journal of Chemical and Natural Science, vol.2, pp.97-103, 2014
Khodayari F., Cebeci Z., Özcan B.D., "Optimization of Xylanase and alpha-Amylase Production by Alkaline and Thermophilic Bacillus Isolate KH-13 ", Journal of Entomology and Zoology Studies, vol.2, pp.295-303, 2014 (Link)
Khodayari F., Cebeci Z., Özcan B.D., "Isolation, Identification and Mutation of a Novel Native Alkaline and Thermophile Bacillus Sp. V-41, Containing alpha-Amylase Activity ", Advances in Bioresearch, vol.5, pp.:57-64, 2014 (Link)
Cebeci Z., Atay E., "Giresun İli Kelebek (Lepidoptera) Tür Çeşitliliği Üzerine Gözlem Çalışmaları Ve Bazı İlk Kayıtlar", Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.52-67, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Ünal M.Ü., Cebeci Z., Gökçe M.A., "A Survey On Identification Of User Needs Regarding Linguistic Support For Organic.Edunet Portal", Journal of EcoAgriTourism, vol.8, no.2, pp.320-325, 2012
Keziban M., Cebeci Z., "Bazı Bitki Uçucu Yağlarının In Vitro Gerçek Sindirilebilirlik, Bakteri Ve Protozoa Sayısına Etkileri Bakımından Hiyerarşik Kümeleme Yöntemleriyle Sınıflandırılması", Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.28, ss.79-90, 2010
Önder H., Cebeci Z., "Use And Comparison Of Permutation Tests In Linear Models ", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.24, ss.93-97, 2009 (Link) (Abstract)
Cebeci Z., Erdoğan Y., Kara M., "Traglor, An Implementation Of Ieee Lom Draft Standard In Agriculture And Life Sciences", International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies, vol.4, pp.106-117, 2009 (Link) (Abstract)
Cebeci Z., Erdoğan Y., Alemdar T., Çelik Baykal L., Boğa M., Uzun Y., Çoban H.D., Görgülü M., Tösten F., "An Ict-Based Traceability System In Compound Feed Industry", APSTRACT: Applied Studies in Agribusiness and Commerce, vol.3, pp.59-64, 2009 (Link) (Abstract)
Cebeci Z., Kutlu H.R., "Yumurta İzlenebilirliği Için Kavramsal Bir Sistem Tasarımı. ", Tavukçuluk Araştırma Dergisi, cilt.8, ss.26-33, 2009 (Link)
Ünalan A., Cebeci Z., "Herdguide-Turk: A Herd Management Software For Dairy Cattle Breeding.", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.81-88, 2007
Cebeci Z., Erol O., "A Lesser-Known Malodorous Crocus: Crocus Graveolens", The Rock Garden, pp.1-5, 2007 (Link) (Abstract)
Cebeci Z., Tekdal M., "Using Podcasts As Audio Learning Objects", Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects, vol.2, pp.47-57, 2006 (Link)
Cebeci Z., Budak F., Tekdal M., "Working With Xml For Flexible Management Online Course Syllabi", Information Technology Journal, vol.5, pp.322-328, 2006
Cebeci Z., Erdoğan Y., "Tree View Editing Learning Object Metadata", Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects, pp.99-108, 2005 (Link)
Tahtalı Y., Cebeci Z., "Gen Tanımı (Gen Ekspresyon) Analizlerinde Mikrodizi Tekniği", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.97-102, 2005
Cebeci Z., "Türkiye Ulusal E-Üniversitesi İçin Bir Model Çalışması", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, ss.75-88, 2004
Cebeci Z., "Öğrenim Nesnelerine Giriş", e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.2, ss.1-6, 2003
Önder H., Cebeci Z., "Notes Veritabanlarının Web Yayıncılığında Kullanımı", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.65-70, 2002
Önder H., Cebeci Z., "Lojistik Regresyonlarda Değişken Seçimi", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.105-114, 2002
Cebeci Z., Efe E., Sarıca M., "Görüntü İşleme Sistemlerinin Tavuk Eti Kalite Kontrolünde Kullanımı", T.O.K.B. Tavukçuluk Araşt. Enst. Teknik Tavukçuluk Dergisi, cilt.66, ss.13-17, 1998
Ünalan A., Pekel E., Cebeci Z., "Damızlık Değeri Tahmininde Doğrudan Güncelleme Yöntemi.", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.55-64, 1998
Cebeci Z., Pekel E., "Süt Verimi Hesaplamalarında Karşılaşılan Bazı Sorunlar Ve Çözümüne İlişkin Yeni Öneriler Ve Standartlar", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.91-104, 1993
Kayaalp G., Cebeci Z., Bek Y., "Henderson 1, 2 Ve 3 Yöntemiyle Varyans Unsurlarının Tahmini", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.113-128, 1992
Cebeci Z., "Bilişim Teknolojisinin Hayvan Islahına Etkileri", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.33-46, 1991
Cebeci Z., Özkütük K., "). En İyi Doğrusal Yansız Tahmin (Best Linear Unbiased Prediction) Yöntemi Ve Yöntemin Ceylanpınar Tarım İşletmesi Siyah Alaca Sığır Populasyonuna Uygulanması", Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.109-123, 1990
Bek Y., Cebeci Z., "Akrabalık Derecesi Ve Akrabalı Yetişme Katsayılarının Hesaplanmasında Dönüşümlü Matris Yöntemlerinin Kullanımı", Ege Üniv. Bilgisayar Araşt. ve Uyg. Merk. Dergisi,, cilt.12, ss.35-51, 1989
Cebeci Z., Bek Y., "Dbase Iii, Dbase Iii Plus Ve Uyumlu Veritabanı Yönetim Sistemlerinde Makro Fonksiyonu Kullanarak Boyutlu Değişken Oluşturma Ve Kullanımı Üzerine Bir Algoritma", Ege Üniv. Bilgisayar Araşt. ve Uyg. Merk. Dergisi, cilt.11, ss.55-68, 1988
Cebeci Z., Özkütük K., "Ceylanpınar Tarım İşletmesi Siyah Alaca Sığır Populasyonu Üzerinde Bir Çalışma", Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.55-67, 1987
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Cebeci Z., "Tarımda Yapay Zeka: R'de Derin Öğrenme İle Hızlı Bir Adım", 16. Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi, ADANA, TÜRKIYE, 24-25 Nisan 2019, ss.135-145
Cebeci Z., "Initialization of Membership Degree Matrix for Fast Convergence of Fuzzy C-Means Clustering", International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP 2018), MALATYA, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2018, pp.879-883 (Link) (Abstract)
Cebeci Z., Şahin M. , Cebeci Ç., "Data Dependent Techniques for Initialization of Cluster Prototypes in Partitioning Cluster Analysis ", 4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2018), Kiev, UKRAYNA, 1-6 Mayıs 2018, pp.12-22 (Link)
Cebeci Z., Cebeci Ç., "kpeaks: An R Package for Quick Selection of K for Cluster Analysis", International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP 2018), MALATYA, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2018, pp.823-839 (Link) (Abstract)
Cebeci Z., Yildiz F., "Validation of fuzzy and possibilistic clustering results", International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP17), MALATYA, TÜRKIYE, 16-17 Eylül 2017, pp..-. (Link) (Abstract)
Cebeci Z., Kayaalp G., "Farklı Ölçeklerden Değişkenler İçeren Karma Verisetlerinde Kümeleme", 18. Akademik Bilişim Konferansı, AYDIN, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2016, ss.897-903
Cebeci Z., Yildiz F. , Kayaalp G., "K-Ortalamalar Kümelemesinde Optimum K Değeri Seçilmesi", 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2015, ss.231-242
Cebeci Z., Yıldız F., "Bulanık C-ortalamalar Algoritmasının Farklı Küme Büyüklükleri İçin Hesaplama Performansı ve Kümeleme Geçerliliğinin Karşılaştırılması", 9. Ulusal Zootekni Blim Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2015, ss.227-239 (Link)
Cebeci Z., Yıldız F., Le Henaff D., "Tarımsal Öğrenme Kaynaklarında Üstveri Tamlığına İlişkin Bir Değerlendirme", Akademik Bilişim Konferansı 2015, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 4-6 Şubat 2015, ss.121-121 (Link)
Cebeci Z., Gökçe M.A., "Çok Dilli İçerik Sistemlerine Kullanıcı Katılımcılığının Güçlendirilmesi: Organic.Lingua Deneyimleri", 16. Akademik Bilişim Konferansı (AB 2014), İÇEL, TÜRKIYE, 5-7 Şubat 2014, ss.91-97 (Link)
Cebeci Z., "Geleneksel Gıdalar İçin Bilişim Teknolojilerine Dayalı İzlenebilirlik Sistemleri", 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2014, ss.29-34 (Link)
Cebeci Z., Say S.M., "Organik Tarım ve Agro-ekoloji Ontolojisi Üzerine Bir Çalışma", AB2013: 15. Akademik Bilişim Konferansı, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-25 Ocak 2013, ss.585-590 (Link)
Cebeci Z., Çoban H.D., "AdaMerOs : Türkiye Kelebek Biyoçeşitliliği Bilgi Sistemi", AB2013: 15. Akademik Bilişim Konferansı, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-25 Ocak 2013, ss.554-560 (Link)
Cebeci Z., Gökçe M.A., Ünal M.Ü., "Avrupa'Da Organik Tarım Ve Tarımsal Ekoloji Eğitiminde Çokdilli Bir Web Portalı Çözümü ", Akademik Bilişim Konferansı 2012 (AB 2012), UŞAK, TÜRKIYE, 2 Ocak - 2 Mart 2012, ss.281-288 (Link) (Özet) (Abstract)
Cebeci Z., Erdoğan Y., "Öğrenme Sistemlerinde Oai-Pmh Tabanlı Bir Birlikte Çalışabilirlik Uygulaması", 29. Ulusal Bilişim Kurultayı , ANKARA, TÜRKIYE, 21-23 Kasım 2012, ss.8-11 (Link)
Cebeci Z., Boğa M., "Piliç Eti Zincirinde Coğrafi İzlenebilirlik Uygulaması", AB2009: Akademik Bilişim Konferansı 2009, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 11-13 Şubat 2009, ss.32-- (Link)
Cebeci Z., Boğa M., Erdoğan Y., Çelik Baykal L., Uzun Y., Çoban H.D., Tösten F., "Yem Ve Piliç Eti Zincirlerinde Tüketici Yönelimli İzlenebilirlik Yaklaşımları.", 6. Ulusal Zootekni Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 24-26 Haziran 2009, ss.128-135
Öceş D., Cebeci Z., "Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu", AB2009: Akademik Bilişim Konferansı 2009, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 11-13 Şubat 2009, ss.503-507
Cebeci Z., Erdoğan Y., Çelik Baykal L., Boğa M., Uzun Y., Çoban H.D., Görgülü M., Tösten F., "Development Of An Ict-Based Traceability System In Compound Feed Industry", 4th International Congress on the Aspects and Vision of Applied Economics and Informatics, Debrecen, MACARISTAN, 25-27 Mart 2009, pp.854-863
Cebeci Z., Alemdar T., Güney O.İ., "Designing A Conceptual Production Focused And Learning Oriented Food Traceability System", 4th International Conference on Information and Communication Technologies in Bio and Earth Sciences (HAICTA 2008), Athens, YUNANISTAN, 18 Eylül - 20 Ağustos 2008, pp.206-213
Cebeci Z., "Akademik Yayıncılıkta Açık Kaynak E-Dergi Yönetimi Yazılımları", TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Yayıncılık 2008- Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Süreli Yayıncılık 2.Editörler Çalıştayı, ANKARA, TÜRKIYE, 21-22 Kasım 2008, ss.133-140
Cebeci Z., Erdoğan Y., Çelik Baykal L., Boğa M., Uzun Y., Kaynak E., "Karma Yem Sanayinde Ağ Tabanlı Bir İzlenebilirlik Sistemi Tasarımı Ve Uygulaması", 25. Ulusal Bilişim Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 19-21 Kasım 2008, ss.82-89
Cebeci Z., Erdoğan Y., Kara M., "Traglor: A Multilingual Learning Objects Repository For Agriculture And Life Sciences", Workshop on Learning Technology Standards for Agriculture and Rural Development (AgroLT 2008), Athens, YUNANISTAN, 18-20 Eylül 2008, pp.538-548
Boğa M., Şahinler S. , Görgülü M., Kılıç U., Cebeci Z., Aksoy M., "Obtaining Data For Meal Criterion For Dairy Cows In A Computerized Feeding System", 4th International Conference on Information and Communication Technologies in Bio and Earth Sciences (HAICTA 2008), Athens, YUNANISTAN, 18 Eylül - 20 Ağustos 2008, pp.168-172
Cebeci Z., Erdoğan Y., Kara M., "Traglor: A Lom-Based Digital Learning Objects Repository For Agriculture,", 4th International Scientific Conference eLSE "eLearning and Software for Education, Bucharest, ROMANYA, 17-18 Nisan 2008, pp.125-129
Cebeci Z., "Some Preliminary Findings For Designing Educational Podcasts", 2nd Int. Conference on Innovations in Learning for the Future 2008:e-Learning, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Mart 2008, pp.377-385
Cebeci Z., "Türk Üniversitelerinin Bilimsel Yayın Sayıları İle Web'Te Bilgi Yayma Güçleri Arasında İlişkiler", AB2007: Akademik Bilişim Konferansı 2007, ADANA, TÜRKIYE, 31 Ocak - 2 Şubat 2007, ss..-. (Link)
Cebeci Z., Erdoğan Y., Kara M., "Türkönde: Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu", 24. Ulusal Bilişim Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 14-16 Kasım 2007, ss.54-63
Cebeci Z., Taş V.V., Çürük M.A., "Building A Hemoglobin Database In Turkey", Int.Conf. on Actual Problems of Thalassemia, Baku, AZERBAYCAN, 10-11 Mayıs 2007, pp.135-137
Uluocak A.N., Nacar H., Cebeci Z., Baylan M., "Bıldırcın Yumurtalarında Yaşla Birlikte Bazı Kalite Özelliklerinde Değişim", Hayvancılık?96 Ulusal Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2006, cilt.1, ss.438-445
Cebeci Z., Güney O.İ., "Tarımsal Üretim Odaklı-Öğrenme Yönelimli Kavramsal Bir Gıda İzlenebilirliği Sistemi Tasarımı", 23. Ulusal Bilişim Kurultayı , ANKARA, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2006, ss.6-13
Cebeci Z., "Gıda İzlenebilirliğinde Bilgi Teknolojileri", Ulusal Tarım Kurultayı, ADANA, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2006, ss.189-195
Bereket Barut Z., Öztürk H.H., Cebeci Z., "Evaluation Of Energy Efficiency For Tillage Methods In The Second Crop Corn Production In Cukurova Region", Int. Sci. Conf. On Energy Efficiency & Agricultural Engineering, Rousse, BULGARISTAN, 7-9 Haziran 2006, pp.419-430
Kara M., Cebeci Z., "Açık Kaynak Kodlu Bir E-Öğrenim Platformu Geliştirme Çalışması", AB2005: Akademik Bilişim Konferansı 2005, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 2-4 Şubat 2005, ss..-.
Cebeci Z., Ünal H.E., "Features And Functions Of E-Learning Systems. ", International Informatics Congress, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 10-12 Haziran 2005, pp.447-454
Önder H., Çankaya S., Tahtalı Y., Cebeci Z., "A Comparative Study On Permutation Tests In A Factorial Design", 3rd EMR-IBS Conference, Corfu, YUNANISTAN, 10-12 Mayıs 2005, pp.49-49
Yenilmez E., Cebeci Z., "Uzaktan Eğitim Platformlarında Soru Ve Testlerin Standardizasyonu Ve Taşınabilirliği.", AB2005: Akademik Bilişim Konferansı 2005, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 2-4 Şubat 2005, ss..-.
Tahtalı Y., Önder H., Çankaya S., Cebeci Z., "Image Analysis For Cdna Microarray Data", 3rd EMR-IBS Conference, Corfu, YUNANISTAN, 10-12 Mayıs 2005, pp.147-147
Yenilmez E., Cebeci Z., Aytun C., "Formengine: Açık Kaynak Kodlu Form Sihirbazı.", AB2005: Akademik Bilişim Konferansı 2005, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 2-4 Şubat 2005, ss..-.
Yenilmez E., Cebeci Z., Aytun C., "Çukurova Üniversitesi Çevrim-İçi Sınav Sistemi", AB2004: Akademik Bilişim Konferansı 2004, TRABZON, TÜRKIYE, 11-13 Şubat 2004, ss..-.
Koçak Ş., Yenilmez E., Cebeci Z., "Tam Öğrenme Stratejisinin Etkinliği Üzerine Bir Çalışma", AB2004: Akademik Bilişim Konferansı 2004, TRABZON, TÜRKIYE, 11-13 Şubat 2004, ss..-.
Cebeci Z., Budak F., "An Introductory Study On Development Of A Syllabus Generator", 10th Annual Scientific Conference On Web Technology, New Media, Communications and Telematics Theory, Methods, Tools and Applications (EUROMEDIA'2004), Hasselt, BELÇIKA, 19-21 Nisan 2004, pp.52-55
Cebeci Z., Cimilli C., "Öğrenim İçeriklerinin Paketlenmesi", AB2004: Akademik Bilişim Konferansı 2004, TRABZON, TÜRKIYE, 11-13 Şubat 2004, ss..-.
Cebeci Z., Ünal H.E., "E-Çukurova: An E-Learning System From Academic Viewpoint", International Congress on Technology Enhanced Learning (TEL'03), Milan, ITALYA, 20 Kasım 2003 - 21 Kasım 2004, pp.51-55
Cebeci Z., Gül A., Budak F., "An Experimental Vortal On Peanut Production And Marketing In Turkey", 2nd Conference on Energy Efficieny & Agricultural Engineering (EE&AE'04), Rousse, BULGARISTAN, 3-5 Mayıs 2004, pp.74-79
Önder H., Tahtalı Y., Cebeci Z., "Normalization For Microarray Data", 2nd International Conference in Biostatistics of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS), ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Ocak 2003, pp..-.
Tahtalı Y., Önder H., Cebeci Z., "An Approach To Statistical Analysis Of Microarray Data", 2nd International Conference in Biostatistics of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS), ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Ocak 2003, pp.---
Önder H., Çankaya S., Şahin M., Tahtalı Y., Cebeci Z., "Use Of T-Statistics With Permutation Test: For Small Sample Size", . ITAFE'03 International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment, İZMİR, TÜRKIYE, 7-10 Ekim 2003, pp.438-441
Cebeci Z., "Öğrenim Yönetim Ve İçerik Sistemlerine Giriş", INET-TR'03: 9. Türkiye'de İnternet Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-13 Kasım 2003, ss..-.
Cebeci Z., Erdoğan Y., "Çukurova E-Dükkan: Deneysel Bir E-Ticaret Uygulaması", INET-TR'03: 9. Türkiye'de İnternet Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-13 Kasım 2003, ss..-.
Koçak Ş., Yenilmez E., Cebeci Z., "Tam Öğrenme Stratejisinin Bilgisayar Destekli Uygulanması Üzerine Bir Çalışma", AB2003: Akademik Bilişim Konferansı 2003, ADANA, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2003, ss..-.
Tahtalı Y., Çankaya S., Önder H., Şahin M., Cebeci Z., "Use Of Multiple Corresponce Analysis In Animal Science", ITAFE'03 International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment, İZMİR, TÜRKIYE, 7-10 Ekim 2003, pp.434-437
Cebeci Z., "Tarımsal Bilişim Politikaları", AB2003: Akademik Bilişim Konferansı 2003, ADANA, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2003, ss..-.
Cebeci Z., "Öğrenim Nesnesi Ambarlarına Giriş", ÜNAK?03: Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve 2. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 25 Eylül - 27 Mart 2003, ss.226-241
Yenilmez E., Cebeci Z., Koçak Ş., "Çevrim-İçi Sınav Sistemi Uygulamaları", AB2003: Akademik Bilişim Konferansı 2003, ADANA, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2003, ss..-.
Yenilmez E., Tahtalı Y., Önder H., Cebeci Z., "Microarray Data Analysis: From Mrna To Matrix", 2nd International Conference in Biostatistics of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS), ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Ocak 2003, pp..-.
Ünalan A., Cebeci Z., "Estimation Of Variance Components Related To Milk Yields In Holstein Friesian Cattle Using Bayesian And Reml Methods", 2nd International Conference in Biostatistics of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS), ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Ocak 2003, pp..-.
Cebeci Z., Gül A., "Information And Communication Technology Iin Turkish Agriculture,", ITAFE'03: International Congress On Information Technology in Agriculture, Food and Environment, İZMİR, TÜRKIYE, 7-10 Ekim 2003, pp.---
Cebeci Z., "Tarımsal Veritabanları Üzerine Bir Değerlendirme", AB2003: Akademik Bilişim Konferansı 2003, ADANA, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2003, ss..-.
Cebeci Z., Mitiş B., Çakır R. , "Çüpac-Webcat: Çukurova Üniversitesi Tabanlı Çevrim-Içi Katalog Tarama Sistemi", AB2001: Akademik Bilişim Konferansı 2001, SAMSUN, TÜRKIYE, 1-2 Şubat 2001, ss..-.
Önder H., Cebeci Z., "Notes Veritabanlarının Ofis Otomasyonu Ve Web Yayıncılığında Kullanımı", Tarımsal Bilişim Teknolojileri 4. Sempozyumu , KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 20-22 Eylül 2001, ss..-.
Cebeci Z., "Tarım Ve Bilişim: Nereden Nereye? ", Tarımsal Bilişim Teknolojileri 4. Sempozyumu , KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 20-22 Eylül 2001, ss..-.
Cebeci Z., Mitiş B., "Etkin Sunucu Bileşenlerinin Geliştirilmesi", Tarımsal Bilişim Teknolojileri 4. Sempozyumu , KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 20-22 Eylül 2001, ss..-.
Mitiş B., Cebeci Z., "Internet Ve Çukurova Üniversitesi Internet Servisleri, Internet Ve Tıp Paneli", Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi 2000 Yılı Konferans ve Paneller Dizisi, ADANA, TÜRKIYE, 15-15 Aralık 2000, ss.10-10
Cebeci Z., Bek Y., "İstatistik Veri Setleri", I. İstatistik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Mayıs 1999, ss..-.
Cebeci Z., Bek Y., "Internet'Te İstatistik Eğitimi: Alfa Sanal İstatistik Okulu", I. İstatistik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Mayıs 1999, ss..-.
Cebeci Z., "Web Sayfası Tasarım Ve Yazım İlkelerine Genel Bir Bakış", I. İstatistik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Mayıs 1999, ss...-..
Kirişçi V., Ayata M., Yalçın M., Cebeci Z., "Toprak-Makine İlişkilerinin Görüntü İşleme Tekniği İle İncelenmesi,", 2. Ulusal Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 28-29 Eylül 1998, ss.3-11
Cebeci Z., Bek Y., "A New Tool To Develop Dynamic Web Pages: Microsoft Active Server Pages Technology", 2. International Distance Education Symposium, ANKARA, TÜRKIYE, 4-8 Mayıs 1998, pp.282-289
Kandırmaz S. , Cebeci Z., Derici M.R., "A Study On Developing An Interactive Laboratory Archive", 2. International Distance Education Symposium, ANKARA, TÜRKIYE, 4-8 Mayıs 1998, pp.308-316
Cebeci Z., Bek Y., "Internet?Te Tarımsal Veri Tabanı Uygulamaları: Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu Veritabanı Örneği", 2. Ulusal Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 28-29 Eylül 1998, ss.146-157
Cebeci Z., Bek Y., "Internet Bilgi Kaynaklarının Kalitesi: Değerlendirme Ölçütleri", IV. Türkiye?de Internet Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 1998, ss..-.
Tuzcu Ö., Kaplankıran M., Yeşiloğlu T., Cebeci Z., "The Effects Of Rootstock-Scion Interaction On The Distributions Of Roots", 5th World Congress of the International Society of Citrus Nurserymen, Montpellier, FRANSA, 5-7 Mart 1997, pp.75-81
Tuzcu Ö., Çevik B., Kaplankıran M., Yeşiloğlu T., Cebeci Z., "The Effect Of Different Irrigation Methods On Root Distributions Of Kütdiken Lemon Cultivar In Adana, Turkey", 5th World Congress of the International Society of Citrus Nurserymen, Montpellier, FRANSA, 5-7 Mart 1997, pp.83-89
Cebeci Z., Kumlu S., Biçer O., Güney A.O., "Kilis: A Turkish Local Cattle Breed In Danger Of Extinction", lnternational Symposium on Mediterranean Animal Germplasm and Future Human Challanges, Benevento, ITALYA, 26-29 Kasım 1995, pp.265-268
Güney A.O., Cebeci Z., Torun O., Biçer O., "Country Report Of Turkey On Small Ruminant Production With Special Reference To The Selection Programme For Increased Milk Yield In Dairy Goat Flock Of University Of Cukurova", 3. Meeting of the joint FAO/CIHEAM Network on Sheep and Goats, Subnetwork on Animal Resources, Sidi-Thabet, TUNUS, 26-28 Mart 1995, pp.185-192
Gürsoy O., Kırk K., Cebeci Z., Pollot G. , "Genetic Evaluation Of Growth Performance In Awassi Sheep. In Strategies For Sheep And Goat Breeding", 3. Meeting of the joint FAO/CIHEAM Network on Sheep and Goats, Subnetwork on Animal Resources, Sidi-Thabet, TUNUS, 26-28 Mart 1995, pp.193-202
Cebeci Z., Bek Y., "Yapağı Örneklerinin Kalite Kontrolünde Görüntü İşleme Sistemleri Kullanımı Üzerine Bir Araştırma", Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 1994, ss.1-6
Pekel E., Gürsoy O., Özcan L., Torun O., Cebeci Z., "Ceylanpınar Tarım İşletmesi'Nde Yetiştirilen İvesilerin Islahı Ve Yeni Yaklaşımlar", Güneydoğu Anadolu Bölgesi 1. Hayvancılık Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 1993, ss.143-152
Cebeci Z., Özkütük K., Pekel E., "Ceylanpınar Tarım İşletmesi Koşullarında Yüksek Çevre Sıcaklığının Kilis Ve Siyah Alaca Sığırların Bazı Fizyolojik Karakterleri Üzerine Etkisi", Güneydoğu Anadolu Bölgesi 1. Hayvancılık Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 1993, ss.43-56
Cebeci Z., Pekel E., Özkütük K., "Türkiye?De Sığır Islahı İçin Önerilebilecek Organizasyonel Bir Yaklaşım", Güneydoğu Anadolu Bölgesi 1. Hayvancılık Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 1993, ss.67-84
Cebeci Z., Cengizler İ., Gökçe M.A., "Su Ürünleri Mühendisliğinde Sayısal Görüntü İşleme Sistemlerinden Yararlanma Olanakları", 7. Mühendislik Haftası, Su Ürünleri Mühendisliği Oturumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-29 Mayıs 1992, ss..-.
Efe E., Cebeci Z., "Barkod Teknolojisinin İstatistik Eğitiminde, Anket Çalışmalarında Ve Hayvancılıkta Kullanım Olanakları Ve Diğer Sistemler Ile Karşılaştırılması", Türk Matematik Derneği, Türk İstatistik Derneği, T.C. Başbakanlık D.İ.E. Araştırma Sempozyumu '92, ANKARA, TÜRKIYE, 23-25 Kasım 1992, ss..-.
Cebeci Z., Özkütük K., Pekel E., "En İyi Doğrusal Yansız Tahmin Yöntemiyle Yapılan Genetik Değerlendirme İşlemlerinde Sağlanan Gelişmeler", Trakya Bölgesi 1. Hayvancılık Sempozyumu, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 8-9 Ocak 1992, ss.328--338
Cebeci Z., Bek Y., Pekel E., "Görüntü İsleme Sistemlerinin Hayvansal Üretim Ve Kalite Kontrolünde Kullanım Olanakları", Trakya Bölgesi 1. Hayvancılık Sempozyumu, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 8-9 Ocak 1992, ss.153-165
Kayaalp G., Cebeci Z., Bek Y., "Kısıtlanmış Maksimum Olabilirlik (Reml) Yöntemi Ile Varyans Unsurlarının Tahmini", Türk Matematik Derneği, Türk İstatistik Derneği, T.C. Başbakanlık D.İ.E. Araştırma Sempozyumu '92, ANKARA, TÜRKIYE, 23-25 Kasım 1992, ss..-.
Cebeci Z., Gürsoy O., Torun O., "Efficiency Of Regression Models Using Partial Milk Yields For Predicting Whole Lactation Yield Of Awassi Sheep", Workshop on the strategies for development of fat-tail sheep in the Near East, ADANA, TÜRKIYE, 5-9 Ekim 1992, pp.74-77
Biçer O., Cebeci Z., "). Çukurova Bölgesi'Nde Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvan Karkaslarında Subjektif Ve Objektif Değerlendirme Yöntemlerinin Uygulanabilirliği", Çukurova 1. Tarım Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 9-11 Ocak 1991, ss.428-441
Özkütük K., Pekel E., Cebeci Z., Haussman H., "Ceylanpınar Tarım İşletmesi Damızlık Süt Sığırlarında Kayıt Sistemi Ve Verilerin Analizinin Geliştirilerek Damızlık Değerinin Saptanması. (Improvement Of Milk Recording, Data Processing And Genetic Evaluation Of Breeding Animals Of Dairy Herd In Ceylanpinar Agricultural Enterprise)", Çukurova-Hohenheim Üniversiteleri Bilimsel İşbirligi 3. Kollokyumu, ADANA, TÜRKIYE, 26-27 Aralık 1990, ss.37-38
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Atay E. , Cebeci Z., Ed., "Saimbeyli kelebekleri", Ulusoy Ofset Matbaacılık, ADANA, 2017 (Link)
Le Hénaff D., Cebeci Z., "Agroecology For Farmers: The Linguistic Issue", in: Sustainable Agriculture Reviews 14 , Harry Ozier-Lafontaine; Magalie Lesueur-Jannoyer, Eds., Springer, London/Berlin , Berlin, pp.331-344, 2014 (Link)
García-Barriocanal E. , Cebeci Z., Okur M.C., Öztürk A., Eds., "Metadata And Semantic Research", Springer - Verlag, Berlin Heidelberg, Heidelberg, 2011 (Link) (Abstract)
Akalin S.H., Cebeci Z., Bada E., Mitis B., Acar L., Tan A., "Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu", Türk Dil Kurumu, ANKARA, 2008
Cebeci Z., Bek Y., "World Wide Web Sayfa Tasarımı Ve Html'Ye Giriş", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, ADANA, 1996 (Özet) (Abstract)
DİĞER YAYINLAR
Pekel E., Özkütük K., Cebeci Z., Kumlu S., Öztürkcan O., Görgülü M., "Kilis Tipi Güney Sarı Kırmızı Sığırların Yayılış Alanları, Performansları Ve Gap Bölgesi İçin Bu Sığırlardan Yararlanma Olanakları", Teknik Rapor, ss.113, 1993
Özkütük K., Pekel E., Kumlu S., Cebeci Z., Efe E., Göncü Karakök S., "Gap Bölgesi'Nde Entansif Süt Sığırcılığını Geliştirmek İçin Uygulanabilecek Islah Organizasyon Modelleri", Diger, ss.116, 1993
Pekel E., Bek Y., Cebeci Z., "Ç.Ü.Z.F. Gap Bölgesi Tarımsal Çalışmalar Dökümantasyon Katalogu", Teknik Rapor, ss.294, 1992 (Özet) (Abstract)
Pekel E., Bek Y., Cebeci Z., "Ç.Ü.Z.F. Gap Bölgesi Tarımsal Çalışmalar Dökümantasyon Broşürü No:4", Diger, ss.-, 1990
Pekel E., Bek Y., Cebeci Z., "Ç.Ü.Z.F. Gap Bölgesi Tarmsal Çalışmalar Dökümantasyon Broşürü No: 5", Diger, ss.-, 1990
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi