Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karadağ F., "Divanu Lügati't- Türk'ten Güney Sibirya Türk Dillerine Zaman Kavramı İle İlgili Söz Varlığı ", II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi , ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.209-209 (Link)
Karadağ F., "Eski Türkçeden Tuvacaya Anlam Değişmeleri", IV. Uluslararası Ukrayna'da Türkçe Konuşan Halklar Sempozyumu, Kiev, UKRAYNA, 8-12 Ağustos 2018, pp.00-00
Abik A.D., Karadağ F., "Amasya Beyazid Kütüphanesindeki Nevayi Yazmaları", Uluslararası Amasya Sempozyumu, AMASYA, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, vol.2, no.2, pp.739-748 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi