Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi ERHAN İŞCAN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.
Bölüm : İKTİSAT
Ana Bilm Dalı : İKTİSAT TEORİSİ
Sabit Telefon : +90 322 3386060 | Dahili : 6133
E Posta Adresi : eiscancukurova.edu.tr | iscanerhangmail.com
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/eiscan/ | http://erhaniscan.wordpress.com/
Ofis : I. Blok - 202
Posta Adresi : Çukurova Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Balcalı Kampüsü Sarıçam Adana
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, 2004-2010
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, 2000-2004
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, İktisat, 1996-2000
Yaptığı Tezler
Doktora, "İktisat Teorisinde Enformasyon Sorununa Yönelik Yaklaşımlar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, "Karar Alma Süreci Teorileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bimler Enstitüsü İktisat Şubat, 2004.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş, 2017
Araştırma Alanları
İktisat Teorisi
Finans Ekonomisi
İktisat
Bankacılık ve Finans
Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme
Bilim, Teknoloji ve Toplum
Dijital Ekonomi
Finansal Ekonomi
Uzay Ekonomisi
Biyoekonomi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Mikro İktisat
Finansal İktisat
Teknoloji ve Yenilik İktisadı
Deneysel İktisat
Web Of Science Araştırma Alanları
Economics
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2012 - 2018
Yrd.Doç.Dr., NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2010 - 2012
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2002 - 2010
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 26.07.2016 - 15.08.2016
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, , 14.12.2015 - 01.03.2016
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 10.09.2013 - 25.07.2016
Verdiği Dersler
Bitirme Projesi, Lisans, 2016-2017
Girişimcilik Ve Planlama, Lisans, 2016-2017
Sosyal Bilimlerde İnceleme Konuları, Lisans, 2016-2017
Ekonomiyi İzleme, Lisans, 2016-2017
Dijital Ekonomi, Lisans, 2016-2017
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, O.Legwale, "The Importance and Determinants of Foreign Direct Investment for African Countries", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2018.
Yüksek Lisans, D.Serin, "Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Verimlilik Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2015.
Yüksek Lisans, M.Karadağ, "Emtia Piyasalarında Fiyat Hareketleri ve Ekonomik Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, B.Başsu, "Bölgesel Kalkınma İçin Ar-Ge ve Yenilik Politikaları", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, İ.Büyüksarı, "Endüstri 4.0 Devrimi İle Birlikte Yeni Nesil Teknolojilerinin İşgücü Üzerine Doğrudan ve Dolaylı Etkileri: Geleceğe Bakış", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Jüri Üyelikleri
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Sınavı, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ocak, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mart, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Aralık, 2016
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
İşcan E., Ildirar M., "The INTERACTION BETWEEN STOCK PRICES AND COMMODITY PRICES: EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA CASE", INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE STUDIES, vol.8, no.2, pp.94-106, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
İşcan E., Ildirar M., "CORRUPTION, POVERTY AND ECONOMIC PERFORMANCE: EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA CASE", INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE STUDIES, vol.7, no.2, pp.27-41, 2015 (Link)
İşcan E., "The Relationship Between Commodity Prices and Stock Prices: Evidence From Turkey", International Journal of Economics and Finance Studies, vol.7, no.2, pp.17-26, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
İşcan E., "The Impact Of Information And Communication Technology On Economic Growth: Turkish Case", NTERNATIONAL JOURNAL OF eBUSINESS AND eGOVERNMENT STUDIES , vol.2012, pp.17-26, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
İşcan E., "Döviz kurları ve hisse senedi piyasası arasındaki etkileşim: Türkiye örneği (aralık 2001-aralık 2009)", e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.10, pp.237-251, 2011 (Link) (Özet) (Abstract)
İşcan E., "Petrol fiyatının hisse senedi piyasası üzerindeki etkisi", Maliye Dergisi, pp.607-617, 2010 (Özet) (Abstract)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Algan N., İşcan E., Serin D., "The Impact of Food Prices and Volatility on Poverty: Case of Turkey", II. International Kahramanmaraş Management, Economics and Politics Congress , KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 11-12 Nisan 2019, pp.1-1 (Link)
Algan N., İşcan E., Serin D., "Finansal Derinleşme, Büyüme ve Yoksulluk: Ampirik bir Araştırma", Türkiye Ekonomi Kurumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2018, pp.1-1 (Özet)
Bal H., İşcan E., Serin D., Kara D., "Finansal Büyüme ve İnovasyon İlişkisi", INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Temmuz 2017, pp.546-549
Algan N., İşcan E., Serin D., "THE IMPACT OF TECHNOLOGY AND SCIENCE ON CO2 EMISSIONS: THE CASE OF OECD", 3rd International Conference on New Trends in Econometrics and Finance, HELSİNKİ, FINLANDIYA, 28-29 Nisan 2017, pp.14-22 (Link) (Özet) (Abstract)
Bal H., İşcan E., Kardaşlar A. , "Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ile Sanayileşme İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama", International Conference on Eurasian Economies, Bişkek, KIRGIZISTAN, 5-7 Ekim 2017, pp.155-161 (Link) (Özet) (Abstract)
Algan N., İşcan E., Serin D., "Digital Divide as a Source of Poverty", 7TH International Conference on eBusiness and eGovernment, ANKARA, TÜRKIYE, 23-23 Kasım 2017, ss.4-4 (Link) (Özet) (Abstract)
İşcan E., Öğrü G., "The Future of the Agricultural Sector: A Technological View", 7TH International Conference on eBusiness and eGovernment, ANKARA, TÜRKIYE, 23-23 Kasım 2017, pp.7-7 (Link) (Özet) (Abstract)
Tekeoğlu M., Çiftçi H., İşcan E., Serin D., "İklim Değişikliğinin Gıda Fiyatları Üzerine Etkisi: OECD Örneği", International Conference on Eurasian Economies, Bişkek, KIRGIZISTAN, 5-7 Ekim 2017, pp.199-205 (Link) (Özet) (Abstract)
Bal H., İşcan E., Serin D., Loğoğlu S., "Karbon Emisyonu ve Uluslararası Ticaret İlişkisi", International Conference on Eurasian Economies, Bişkek, KIRGIZISTAN, 5-7 Ekim 2017, pp.206-212 (Link) (Özet) (Abstract)
Algan N., İşcan E., Serin D., Kara D., "Enerji Fiyatlarındaki Volatilitenin Makroekonomik Performans Üzerine Etkisi", INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Temmuz 2017, pp.291-300 (Link)
Ildirar M., Özmen M., İşcan E., "The Effect of Research and Development Expenditures on Economic Growth: New Evidences", International Conference on Eurasian Economies, Kaposvar, MACARISTAN, 29-31 Ağustos 2016, pp.1-1 (Link) (Özet) (Abstract)
Bal H., Çiftçi H., İşcan E., Serin D., "İhracata Dayalı Büyüme: Teknolojik Bakış", International Conference on Eurasian Economies, Kaposvar, MACARISTAN, 29-31 Ağustos 2016, pp.311-316 (Link) (Özet) (Abstract)
Özbey F., İşcan E., Traş M.F., "HOW DO EXCHANGE RATE MOVEMENTS AFFECT STOCK PRICES? THE CASE OF TURKEY", 22nd International Academic Conference, Lizbon, PORTEKIZ, 22-25 Mart 2016, pp.193-193
Algan N., İşcan E., Serin D., "Enerji Fiyatlarının Dünya Gıda Fiyatları Üzerine Etkisi: Bir Sınır Testi Yaklaşımı", Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı 2016, KAPOSVAR, MACARISTAN, 29-31 Ağustos 2016, pp.794-800 (Link) (Özet) (Abstract)
Bal H., İşcan E., Katar B., "Ekonomik Büyümede Girişimcilik Eğitiminin Önemi", International Conference on Eurasian Economies, KAPOSVAR, MACARISTAN, 29-31 Ağustos 2016, pp.864-869 (Link) (Özet) (Abstract)
Ildirar M., İşcan E., "The Interaction between Stock Prices and Commodity Prices: East Europe and Central Asia Countries", International Conference on Eurasian Economies, Kazan, RUSYA, 9-11 Eylül 2015, vol.6, no.6, pp.41-47 (Link) (Özet) (Abstract)
İşcan E., Serin D., "The Impact of Information and Communication Technology on Human Development", 1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Münih, ALMANYA, 29-30 Ekim 2015, vol.1, no.1, pp.47-48 (Link) (Özet) (Abstract)
Çiftçi H., İşcan E., Serin D., "THE INTERACTION BETWEEN INSURANCE SECTOR AND ECONOMIC GROWTH: TURKISH CASE", 19th International Academic Conference, Floransa, ITALYA, 16-19 Eylül 2015, pp.178-183 (Link) (Özet) (Abstract)
Ildirar M., İşcan E., "Corruption, Poverty and Economic Performance: Eastern Europe and Central Asia (ECA) Countries ", International Conference on Eurasian Economies, Kazan, RUSYA, 9-11 Eylül 2015, cilt.6, no.6, ss.81-87 (Link) (Özet) (Abstract)
İşcan E., "The Relationship Between Commodity Prices And Stock Prices: Evidence From Turkey", EconWorld 2014, Prague, CEK CUM., 3-5 Eylül 2014, pp.129-129 (Özet) (Abstract)
İşcan E., Berkman A.N. , Öztürk Çetenak Ö., "The Finance-Growth Nexus: Evidence From Turkey", 6 th International Conference on Business, Economics and Management, Yasar University, Izmir Turkey, İZMİR, TÜRKIYE, 1-30 Haziran 2010, pp.101-111
Kitap ve Kitap Bölümleri
İşcan E., "Strategies of a Sustainable Bioeconomy in the Industry 4.0 Framework for Inclusive and Social Prosperity", in: Bioeconomical Solutions and Investments in Sustainable City Development, Vargas-Hernández J. G., Zdunek-Wielgolaska J. A., Eds., IGI Global Publications , ABD, pp.21-42, 2019 (Link) (Özet) (Abstract)
İşcan E., "Yeni Klasik İktisadi Düşünce", İktisadi Düşünce Tarihi, Masca M. ve Bahar O., Ed., Lisans Yayıncılık, İSTANBUL, ss.317-328-, 2012 (Link)
İşcan E., "İktisat Teorisinde Enformasyon Sorununa Yönelik Yaklaşımlar", Adana Nobel Kitabevi, ADANA, 2010 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Emtia Fiyatlarının Ekonomik Performans Üzerine Etkisinin İncelenmesi OECD Ülkeleri ve Türkiye Örneği", BAP Arastırma Projesi, SBA-2015-4325, Yönetici, 2018
"The Interaction between Stock Prices and Commodity Prices: East Europe and Central Asia Countries", BAP Diğer, SED-2015-4948, Yönetici, 2015
"BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN VERİMLİLİK ÜZERİNE ETKİSİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ", BAP Y.Lisans, SYL-2015-3022, Yönetici, 2016
"THE RELATIONSHIP BETWEEN COMMODITY PRICES AND STOCK PRICES: EVIDENCE FROM TURKEY", BAP Diğer, SED-2014-2968, Yönetici, 2015
"THE IMPACT OF TECHNOLOGY AND SCIENCE ON CO2 EMISSIONS: THE CASE OF OECD", BAP Diğer, SED-2017-8630, Yönetici, 2018
"The Effect of Research and Development Expenditures on Economic Growth New Evidences", BAP Diğer, SED-2016-7156, Araştırmacı, 2016
"İhracata Dayalı Büyüme Teknolojik Bakış", BAP Diğer, SED-2016-7134, Yönetici, 2016
"OECD Ülkelerinin Ekonomik Analizi ve Geleceği", BAP Diğer, SBA-2015-5042, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Çukurova Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (İktisat)", TÜBITAK Projesi, 115R172, Araştırmacı, 2017
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, Editör, 11.04.2018 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Altıncı Ulusal Verimlilik Kongresi, Ankara, Aralık 2017
Tarımda Kadın, İnovasyon Ve Bilişim, Adana, Ocak 2016
Bilimsel Hakemlikler
IGI Global, Kitap Hakemliği, Kasım 2018
Journal Of Life Economics, Dergide Hakemlik, Temmuz 2018
Journal of Commodity Markets, Dergide Hakemlik, Eylül 2017
Journal Of Life Economics, Dergide Hakemlik, Aralık 2015
Journal Of Life Economics, Dergide Hakemlik, Ekim 2014
Journal Of Life Economics, Dergide Hakemlik, Eylül 2014
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Dijital Ekonomi, Enformasyon, Asimetrik Bilgi, Eksik Bilgi, Finansal Ekonomi, Emtia Piyasaları
Temel Eserler
İşcan E., "Döviz Kurları Ve Hisse Senedi Piyasası Arasındaki Etkileşim: Türkiye Örneği (Aralık 2001-Aralık 2009)", e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.10, ss.237-251, 2011
İşcan E., "Petrol Fiyatının Hisse Senedi Piyasası Üzerindeki Etkisi", Maliye Dergisi, ss.607-617, 2010
İşcan E., "The Relationship Between Commodity Prices And Stock Prices: Evidence From Turkey", EconWorld 2014, Prague, CEK CUM., 3-5 Eylül 2014, pp.129-129
İşcan E., "Yeni Klasik İktisadi Düşünce", İktisadi Düşünce Tarihi, Masca M. ve Bahar O., Ed., Lisans Yayıncılık, İSTANBUL, ss.317-328-, 2012
İşcan E., "The Impact Of Information And Communication Technology On Economic Growth: Turkish Case", NTERNATIONAL JOURNAL OF eBUSINESS AND eGOVERNMENT STUDIES , vol.2012, pp.17-26, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi