Önder H., Cebeci Z., "Use and Comparison of Permutation Tests in Linear Models ", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.24, ss.93-97, 2009