Özarslandan A., Ekbiç E. , Elekcioğlu İ.H., "Domateste Kök-ur nematodu (Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood)?na dayanıklılık sağlayan Mi-1.2 geninin Mi23 SCAR markırı ile belirlenmesi. (Detection of the Mi-1.2 gene for resistance to root-knot-nematode (Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood) in tomato by SCAR marker, Mi23)", TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.35, pp.677-686, 2010