Güvel E., Aytun C., "Telekomünikasyon Altyapısı ve Ekonomik Büyüme: Farklı Gelir Grupları Üzerine Bir Uygulama", Business and Economics Research Journal, vol.4, no.3, pp.1-20, 2013