Öztürk N., "Fuzûlî'nin Türkçe Divânı'ndaki "Başına Çizginmek" Tâbirinin Türk Kültüründeki Anlamı", Turkish Studies, vol.2, no.2/4, pp.1095-1104, 2007