Girginer K.S., Ünal A., "Kilikya-Çukurova, İlk Çağlardan Osmanlılar Dönemi'ne Kadar Kilikya'da Arkeoloji, Tarih ve Tarihi Coğrafya", Homer Kitabevi, İSTANBUL, 2007