Girginer K.S., Ünal A., " TATARLI HÖYÜK KAZILARINDA BULUNAN ?ANADOLU HİYEROGLİFLİ? DAMGA MÜHÜR BASKISI", in: Veysel Donbaz'a Sunulan Yazılar. DUB.SAR.E.DUB.BA.A, Dönmez,Ş., Eds., Ege Yayınları, İstanbul, pp.275-281, 2010