Girginer K.S., Ünal A., " TATARLI HÖYÜK KAZILARINDA BULUNAN ?ANADOLU HİYEROGLİFLİ? DAMGA MÜHÜR BASKISI", Veysel Donbaz'a Sunulan Yazılar. DUB.SAR.E.DUB.BA.A, Dönmez,Ş., Ed., Ege Yayınları, İstanbul, ss.275-281-, 2010