Akbaş M., "WOMEN'S HEALTH and ETHICS-KADIN SAĞLIĞI ve ETİK", 4. Uluslararası & 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2017, pp.70-71