Işık M.T., Akbaş M., Yıldırım G., "Hemşirelik Sürecinin Evrimsel Gelişimi", 6. Uluslararası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 23-26 Eylül 2014, pp.1-1