Akbaş M., Boz A., Dursun A., Çetin S., Kılıçaslan A., "112 çalışanlarının Şiddete Maruz Kalma Durumları ve Şiddete Yönelik Tutum ve Davranışları", V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Kasım 2014, pp.415-418