Kantar Davran M., Özalp B., Tok N., Öztornaci B., "Türkiye?de Kırsal Gençlik Açısından İstihdam ve Tarımsal İstihdamın Geleceği", Gençlik Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.169-190, 2017