Özalp B., Ören M.N., "DTÖ İleri Tarım M üzakerelerinde Pamukla İlgili Gelişmelerin Türkiye Pamuk Sektörü Açısından Değerlendirilmesi", 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 3 Eylül 2014 - 5 Eylül 2015, cilt.II, ss.902-910