Canoğulları Ö. , Güçray S.S., "İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ FARKLI ERGENLERİN CİNSİYETLERİNE GÖRE PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARI, SOSYAL KAYGILARI VE ANNE BABA TUTUM ALGILARININ İNCELENMESİ. Examination of Adolescents with Different Levels of Internet Addiction in Terms of Psychological Needs According to Gender, Social Anxieties and Perception of Parental Attitudes", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.26, ss.42-57, 2017