Özarslandan A., Elekcioğlu İ.H., "Meloidogyne javanica, M. incognita ve M. arenaria (Tylenchida: Meloidogynidae) populasyonlarının dayanıklı ve hassas domates çeşitlerinde virülensliğinin araştırılması. (Investigation on virulence of Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919), M. arenaria (Neal, 1889) and M. javanica (Treub, 1885) (Tylenchida: Meloidogynidae) populations on resistant and susceptible tomato cultivars)", TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.34, pp.495-502, 2010