Öztürk N., "Elifnâme ve Nidâi'nin Elifnâmesi", Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu , ADANA, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2011, ss.173-185