Öztürk N., "Klasik Türk Şiirinde "Ashâb-ı Kehf": İslâmî'nin Mesnevisi Örneği", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, cilt.6, ss.35-64, 2006