Öztürk N., "11. Yüzyıl Müslüman Türk Dünyasındaki Din Anlayışının Divanü Lügati't-Türk'teki Yansımaları", Turkish Studies, vol.3, no.3/4, pp.1001-1035, 2008