Öztürk N., "Nâli'nin Tuhfetü'l-Emsâl Adlı Eserinin Katalog Kayıtları Hakkında", İSTEM, ss.111-119, 2007