Güneş İ., "Kamusal Hizmet ve Alan Olarak Kent Parklarının Engellilere Uygunluğu: Adana İli Örneği", Adana Kent Sorunları Sempozyumu , ADANA, TÜRKIYE, - , ss.50-