Güneş İ., Salıcı B., "İnternette Güvenlik ve Denetim: Masumiyet Yitiriliyor mu?", Akademik Bilişim 2003, ADANA, TÜRKIYE, - , ss.1-