Güneş İ., "Piyasa Başarısızlıkları Dışsallıklar ve Kamusal Çözümler ", Karahan Kitabevi Yayınları, ADANA, 2019