Güneş İ., "Sivil Toplum Kuruluşları İçin Stratejik Planlama ve Bütçe ", Karahan Kitabevi Yayınları, ADANA, 2019