Tamam L., Keskin N., "Bipolar Bozukluk ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Birlikteliği", Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, vol.6, pp.429-437, 2014