Gökyildiz Ş., Avcibay Vurgeç B., Onat C. , İbici E. , Akbaş M., Günay G., "Ebelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", 6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2015, ss.1-2