İbici E. , Akbaş M., Gökyildiz Ş., "Kadınların beden imajı ve cinsel fonksiyon durumlarının beden kitle indeksi ile ilişkisinin belirlenmesi ", 6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2015, ss.28-28