Akbaş M., Özdemir F., Yalçın N., "Toplumun sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin tutum, davranış ve görüşleri ", 6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2015, ss.84-85