İbici E. , Akbaş M., Gökyildiz Ş., Dağlioğlu Y.K., "Beden kitle indeksi ile aile planlaması yöntemlerinin kullanılma durumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi", 6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2015, ss.1-1