Akbaş M., Gökyildiz Ş., Uçar T., "Öğrenci ebelerin aile içi şiddete ilişkin tutum, davranış ve görüşleri", 6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2015, ss.1-1