Gündoğdu S., Baylan M., "Farklı Parametrizasyon Tekniklerinin Saurida lessepsianus (Russell, Golani & Tikochinski, 2015)?un von Bertalanffy Büyüme Parametrelerinin Tahminine Etkis", Ege Su Ürünleri Dergisi, vol.32, pp.205-208, 2015