Özalp B., "Endüstriyel Tarımın Aile Çiftçiliği ve Tarımda Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi", Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2014, cilt.I, ss.440-445