Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çolak A., "The Metamorphosis Of A Historical City: From The Byzantine City Argyropolis To The Ottoman Neighborhood Süleymaniye", BUILDING AND ENVIRONMENT, no.5, pp.928-949, 2008
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çolak A., "Physical Assessment Of Urban Transformation Projects: A Case Study Of Adana Aksantas Toki Housing", International Journal of Academic Research, no.5(3), pp.243-255, 2013
Sertkaya İ., Çolak A., "Kent Meydanları: Adana 5 Ocak Meydanı Örneği Üzerine Bir İrdeleme", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.97-106, 2011
Çolak A., "An Analysis Of A Historical Mansion That Has Come Down To The Present Day From The Time Of The Transformation Of A City Into A Neighborhood, And The Effects Of This Transformation On The Mansion And City: The Kadirbeyzade Mansion In Old Gümüşhane", American Journal of Scientific Research, no.1, pp.116-134, 2011
Çolak A., "Functional Endurance Of Historical Places: A Case Study Of A Caravansary Used For Hotel Purpose - Izmir / Turkey", American Journal of Scientific Research, no.1, pp.113-130, 2011
Çolak A., "Kentsel Dönüşüm Bağlamında Toki Konutlarının İncelenmesi: Yüreğir Sinanpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi Ve Aksantaş Toki Örneği", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.88-96, 2011
Çolak A., "The Effects Of Field Study And Analysis During Design Process On Architectural Design", International Journal of Academic Research, no.1, pp.1213-1228, 2011
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çelik K., Ünver F.R., Çolak A., "Okul Yapılarının Aydınlatma Sistemlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir İnceleme", International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC), ADANA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.654-662 (Link)
Şenyiğit Ö., Atay G., Çolak A., Uzun T., "Deformation-Analogical-Metamorphic Approach to the Understanding of Design With Architecture Students", International Journal of Arts and Sciences, Barselona, ISPANYA, 16-19 Haziran 2014, pp.1-8
Çolak A., Şenyiğit Ö., Atay G., Uzun T., "A Metamorphic Approach to Design Concept of Architecture Students", 8th International Symposium on Architect Sinan, EDİRNE, TÜRKIYE, 25-26 Nisan 2013, pp.239-244
Çolak A., "Harmony Of Old And New In Historical Areas, Observed Approaches And Considered Project Principles", Europan Institute of Retailing and Services Studies, IAPS15, Eindhoven, HOLLANDA, 9-12 Temmuz 1998, pp.58-58
DİĞER YAYINLAR
Çolak A., Şenyiğit Ö., "Mimarlık Öğrencileri Ile Tasarım Anlayışına Metamorfik Bir Yaklaşım", Diger, ss.92-93, 2013
Çolak A., "Küreselleşen Modern Mimarlık Ve Turizm", Diger, ss.38-41, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi