Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, The University of Pittsburgh, Eğitim Fakültesi, Öğrenme ve Öğretim: Sosyal Bilgiler Eğitimi, ABD, 1989-1993
Yüksek Lisans-Tezsiz, Long Island University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim: İlköğretim, ABD, 1987-1989
Yüksek Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim, 1983-1986
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim, 1979-1983
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Factors That Effect Political Knowledge And Attitudes of Young Children. ", University of Pittsburgh School of Education Instruction and Learning: Social Studies Mayıs, 1993.
Yüksek Lisans, "İki Yıllık Eğitim Enstitülerinin Eğitim Yüksek Okullarına Dönüştürülmesinin Program Ve Öğretim Açısından Yarattığı Sorunlar: Program Geliştirme Açısından Yorum. ", ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Mart, 1986.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi