Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2014 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2011 - 2014
Doç.Dr., NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültsi, 2009 - 2011
Yrd.Doç.Dr., NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2003 - 2009
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 1998 - 2003
Arş.Gör., NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 1996 - 1998
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, , 12.12.2017 - Devam Ediyor
Merkez Müdürü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 19.01.2017 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, 16.05.2016 - 09.01.2018
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, 22.10.2014 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, , 10.03.2009 - 10.08.2011
Bölüm Başkanı, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik, 11.02.2009 - 24.09.2009
Bölüm Başkan Yardımcısı, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik, 12.01.2007 - 10.02.2009
VERDİĞİ DERSLER
İstatistik Teorisi, Lisans, 2013-2014
Sıra İstatistikleri ve Tahmin, Yüksek Lisans, 2013-2014
Probability and Random Variables, Lisans, 2013-2014
Hesaplamalı İstatistik, Lisans, 2013-2014
Olasılık Teorisi, Lisans, 2013-2014
İstatistiksel Hesaplama, Yüksek Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, F.Gündüz, "Aktüeryal istatistikte alternatif bir analitik yaklaşım", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2016.
Doktora, S.Gündüz, "İki yönlü kuvvet dağılımlı rastgele değişkenlerin fonksiyonları", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2015.
Doktora, M.Korkmaz, "İki yönlü genelleştirilmiş dağılımlar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik, Aralık, 2013.
Yüksek Lisans, H.Çokça, "İki aşamalı en küçük kareler yönteminin incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, İ.Birbiçer, "Veri madenciliğinde modele dayalı kümeleme analizi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2017.
Yüksek Lisans, Ç.Çetinkaya, "İki yönlü kuvvet dağılımından sıra istatistiklerinin momentleri ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, G.Aykanat, "Ömür modeli olarak genelleştirilmiş ters üstel dağılım", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik, Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, B.Şimşek, "Beta tipi dağılımlar ve istatistikteki uygulamaları", NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik, Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, M.Yaşar, "Bant genişliği k (k pozitif tamsayı) olan periyodik bant matrislerin tersleri için algoritma", NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik, Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, E.Özkip, "Karar teorisinde tahmin edicilerin evrensel kabul olunabilirlik özellikleri", NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik, Şubat, 2007.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Çukurova Üniversitesi, Temmuz, 2019
Atama, Doçentlik Kadrosuna Atama, Artvin Çoruh Üniversitesi, Nisan, 2019
Doçentlik, Doçentlik Eser İnceleme Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Temmuz, 2019
Tez Savunma, Tez Savunma, Çukurova Üniversitesi, Şubat, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma, Çukurova Üniversitesi, Haziran, 2018
Doçentlik, Doçentlik Eser İnceleme, Üniversitelerarası Kurul, Haziran, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Haziran, 2017
Atama, Doçentlik Kadrosuna Atama, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eylül, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Mayıs, 2015
Atama, Profesör kadrosuna atama, Mustafa Kemal Üniversitesi, Temmuz, 2015
Atama, Yardımcı doçent doktor kadrosuna atama, Artvin Çoruh Üniversitesi, Mart, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma , Çukurova Üniversitesi, Şubat, 2015
Doçentlik, Deçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Kasım, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Temmuz, 2014
Atama, Yardımcı doçent doktor kadrosuna atama , Adıyaman Üniversitesi, Mayıs, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi, Nisan, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma, Niğde Üniversitesi, Eylül, 2006
Tez Savunma, Tez Savunma, Niğde Üniversitesi, Haziran, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi