Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. E.ALPER GÜVEL
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.
Bölüm : İKTİSAT
Ana Bilm Dalı : İKTİSAT POLİTİKASI
Sabit Telefon : -
Faks : +90 322 3387283
E Posta Adresi : aguvelcu.edu.tr | guvela07gmail.com
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/guvela/
Ofis : 17
Eğitim Bilgileri
Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT ANA BİLİMDALI, 1992-1995
Yüksek Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT ANA BİLİMDALI, 1989-1992
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 1983-1989
Yaptığı Tezler
Doktora, "Demokrasilerde Ekonominin Politik Manipülasyonu", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİMDALI Mayıs, 1995.
Yüksek Lisans, "Japon Kalkınmasında Geleneksel Değerlerin ve Müesseselerin Rolü", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİMDALI Mayıs, 1992.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Araştırma Alanları
İktisat Politikası
Hukuk Ekonomisi
Ekonomik Büyüme
Yeni Politik Ekonomi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Makro İktisat
Gelişme İktisadı
Hukuk ve İktisat
Politik ekonomi
Uluslararası politik iktisat
Büyüme İktisadı
Web Of Science Araştırma Alanları
Economics
Law
Political Science
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültei, 2004 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi, 1999 - 2004
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi, 1998 - 1999
Yrd.Doç.Dr., CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi, 1995 - 1998
Arş.Gör., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi, 1990 - 1995
Mesleki ve İdari Deneyimler
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 03.03.2013 - 01.03.2016
Dekan, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültei, İktisat, 01.03.2013 - 01.03.2016
Rektör Danışmanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 06.08.2012 - 05.04.2013
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, 01.01.2012 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan MYO, Sosyal Bilimler , 20.02.2006 - 21.08.2013
Senato Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, , 19.02.2006 - 01.03.2016
MYO Müdürü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan MYO, , 19.02.2006 - 21.08.2013
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültei, , 01.02.2001 - 01.02.2004
Bölüm Başkan Yardımcısı, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, 03.03.1996 - 10.02.1998
Verdiği Dersler
Makro İktisat II, Lisans, 2015-2016
Para Teorisi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Makro İktisat II, Lisans, 2015-2016
Makro İktisat I, Lisans, 2015-2016
Gelişme Ekonomisi, Lisans, 2015-2016
Makro İktisat I, Lisans, 2015-2016
Güncel Ekonomik Sorunlar, Lisans, 2015-2016
İktisadi Analiz, Doktora, 2015-2016
Yeni Politik Ekonomi, Doktora, 2015-2016
Büyüme Ekonomisi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Makro İktisat II, Lisans, 2015-2016
MAkro İktisat I, Lisans, 2015-2016
İktisat Politikası, Yüksek Lisans, 2014-2015
Uluslararası Politik Ekonomi, Yüksek Lisans, 2011-2012
İktisada Giriş I, Lisans, 2009-2010
Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2009-2010
İktisat Tarihi, Lisans, 2008-2009
Yönetilen Tezler
Doktora, C.Aytun, "Enformasyon Ve Telekomünikasyon Teknolojilerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Uygulama", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2012.
Doktora, A.Koç, "KAMU AÇIKLARININ EKONOMİK, POLİTİK VE SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE BİR UYGULAMA ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2009.
Doktora, A.Ata, "Kurumsal Iktisat Çerçevesinde Yolsuzluğun Firsat Ve Motivasyonlari: Ab Ülkeleri Üzerine Bir Inceleme", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2009.
Doktora, H.Kalyoncu, "Bütçe Açıklarının Sürdürülebilirliği : Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2005.
Yüksek Lisans, C.Aytun, "Dijital Bölünme Olgusu ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2015.
Yüksek Lisans, O.Cengiz, "BEŞERİ SERMAYENİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: JAPONYA ÜZERİNE BİR UYGULAMA", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2013.
Yüksek Lisans, F.Parlakyıldız, "Fikrî Mülkiyet Haklarının Ekonomik Büyümeye Etkileri: G8 Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, F.Özkan, "Kurumsal Yapının Politika Başarımına Etkisi : Enflasyon Hedeflemesini Uygulayan Ülkeler Üzerine Bir İnceleme", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2007.
Yüksek Lisans, E.Işcan, "Karar Alma Süreci Teorileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, H.Kalyoncu, "Yakınsama Analizine Neo-Klasik Yaklaşım: 67 İlin Gelir Yakınsaması Üzerine Bir Uygulama", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2001.
Yüksek Lisans, N.Öztürk, "TÜRKİYE'DE KONUT SEKTÖRÜ ", CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 1997.
Yüksek Lisans, T.Karabulut, "MEMUR SENDİKACILIĞININ SOSYO-EKONOMİK TEMELLERİ", CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat, Eylül, 1997.
Yüksek Lisans, A.Doğan, "GELİŞME TEORİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ", CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat, Temmuz, 1997.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Güvel E., Ata A.Y., "Yolsuzluğun Sosyo-Politik Dinamikleri: AB Ülkeleri Üzerine Bir Analiz", AMME IDARESI DERGISI, vol.44, pp.155-185, 2011 (Link)
Güvel E., Ata A.Y., "The Socio-Political Dynamics of Corruption: An Analysis on the EU Countries", AMME IDARESI DERGISI, vol.44, pp.155-185, 2011 (Link)
Güvel E., Kalyoncu H., "Bütçe Açıklarının Sürdürülebilirliği: Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler Üzerine Bir Uygulama", IKTISAT ISLETME VE FINANS, vol.21, pp.43-50, 2006 (Link)
Güvel E., "Organize Suçun Ekonomik Analizi ve Optimal Hukuk Uygulaması", AMME IDARESI DERGISI, vol.38, pp.81-99, 2005 (Link)
Güvel E., "Ekonomik Açıdan Politik Rejim Tartışmaları: Politiko-Ekonomik Bir İnceleme", AMME IDARESI DERGISI, vol.31, pp.17-35, 1998 (Link)
Güvel E., "Bürokratik ve Politik Yozlaşmanin Ekonomik Analizi", IKTISAT ISLETME VE FINANS, pp.38-51, 1998 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Güvel E., Parlakyıldız F.M. , "Fikri Mülkiyet Hakları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki ilişki: G8 Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.75-92, 2015 (Link)
Güvel E., Parlakyıldız F.M. , "POLİTİK SİSTEMLER ve DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ", The Journal of Academic Social Science, pp.386-407, 2015 (Link)
Güvel E., Aytun C., "Telekomünikasyon Altyapısı Ve Ekonomik Büyüme: Farklı Gelir Grupları Üzerine Bir Uygulama", Business and Economics Research Journal, vol.4, no.3, pp.1-20, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Güvel E., Koç A., "Bütçe açıklarının politik ve kurumsal belirleyicileri: Gelişmekte olan ülkeler üzerine bir uygulama", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, pp.286-301, 2011 (Link)
Güvel E., Koç A., "Kamu açıklarının politik ekonomisi", Sosyoekonomi, pp.231-251, 2011 (Link)
Güvel E., Ata A.Y., "Yolsuzluk Olgusunun Ortaya Çıkmasında Asimetrik Bilginin Rolü: Teorik Bir Bakış Açısı", SosyoEkonomi, pp.168-189, 2009 (Link)
Güvel E., Aytun C. , "Sayısal Uçurum: Türkiye ve Avrupa Birliği Üzerine Bir Endeks Uygulaması", Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.13, pp.33-54, 2009 (Link)
Güvel E., "Yargı Reformunun Bilgi Tabanının İyileştirilmesi", Demokrasi Platformu, ss.25-37, 2005
Güvel E., "Karmaşık Sistemler Kuramı Bağlamında Mutabakat Temelli Demokrasi Anlayışı?nın Sürdürülemezliği Üzerine Bir Deneme", Demokrasi Platformu, ss.59-70, 2005
Güvel E., "Suç ve Ceza İktisadı ve Alternatif Karar Alma Süreçleri", İktisat Dergisi, ss.32-38, 2004
Güvel E., "Piyasa Ekonomisine Biyolojik Bir Yaklaşım: Biyonomik", Piyasa, cilt.1, ss.62-72, 2002
Güvel E., "Senyoraj: Teori ve Türkiye?de Senyoraj?ın Belirleyicileri Üzerine Bir Uygulama", Dış Ticaret Dergisi, ss.32-65, 2001 (Link)
Güvel E., "Sigorta Endüstrisi ve Doğal Riskler", Reasürör, ss.19-31, 2001 (Link)
Güvel E., "Farklılığı Kucaklayın: Bir Toplum Anlayışı Olarak Liberalizm. ", Liberal Düşünce Dergisi, ss.79-87, 2000 (Link)
Güvel E., "Ekonominin Dayanılmaz Gücü Adına: Makro İktisat Kuramının Politik ve Hukuksal Bir Yorumu", Yeni Türkiye Dergisi, ss.672-687, 1999
Güvel E., "Sivas İl Merkezinde Kamu Sendikacılığı Talep Tahmini", Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, cilt.5, ss.39-62, 1999 (Link)
Güvel E., "9 Aralık Para Programı Bağlamında Politik, Ekonomik ve Toplumsal Açıdan Liberalizm", Yeni Türkiye Dergisi, ss.672-687, 1999
Güvel E., "Dogmatik Merkeziyetçiliğe Karşı 'İnsan' Merkezi Bir Sistem: Politik, Ekonomik ve Toplumsal Açıdan Liberalizm", Yeni Türkiye Dergisi, ss.434-454, 1999
Güvel E., "Demokrasi, Piyasa Ekonomisi ve Liberal Düşünce Geleneği", Liberal Düşünce Dergisi, ss.105-121, 1998 (Link)
Güvel E., "Bir Analitik Kategori Olarak Refah Devleti", İktisat Dergisi, ss.27-40, 1998
Güvel E., "Türkiye Ekonomisinin Kısa Dönem Analizi (1987-1997): Makro Politikalar Ve Ekonomik Dalgalanmalar Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme", Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.17-42, 1998 (Link)
Güvel E., "Money Supply And Interest Rates in Turkey: 1987-1997", Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.91-98, 1998 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Güvel E., "TÜRKİYE'DE DEPREMİN İKİNCİL (MAKROEKONOMİK) ETKİLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ", II. Ulusal İktisat Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 20-22 Şubat 2008, ss.1-15 (Link)
Kitap ve Kitap Bölümleri
Güvel E., "Makro Ekonomi I", Karahan , ADANA, 2016
Güvel E., "Girdi Piyasasi Analizinin Kullanimi", MİKRO İKTİSAT, KÖK R., Ed., NOBEL YAYINEVİ, ANKARA, ss.513-544, 2014
Güvel E., Öndaş Güvel A., "SİGORTACILIK", SEÇKİN YAYINCILIK, ANKARA, 2012
Güvel E., "Ekonomik Büyüme Kuramlari", KARAHAN KİTABEVİ, ADANA, 2011
Güvel E., "MAKRO EKONOMİ-II", KARAHAN KİTABEVİ, ADANA, 2011
Güvel E., "MAKRO EKONOMİ-I", KARAHAN KİTABEVİ, ADANA, 2011
Güvel E., "Politika, Kültür Ve Kalkinma", NOBEL KİTABEVİ, ADANA, 2008
Güvel E., "Sigortacılık Endüstrisi ve Doğal Riskler", Küreselleşme Sürecinde Finansal Piyasalar, Güvel, E. A., Mızrak, Z., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-15, 2008
Güvel E., "Suç ve Ceza Ekonomisi", Roma, ANKARA, 2004
Güvel E., "Organize Suç Ekonomisi ve Hukuk Uygulaması", Roma Yayınları, ANKARA, 2004
Güvel E., "Türkiye'De Politika Ekonomi Etkileşimi", NOBEL KİTABEVİ, ADANA, 2003
Ay Ü., Dündar C., Kiliçbeyli E.H., Güvel E., Yaşar N., "ADANA'YA GÖÇ İLE GELEN İŞGÜCÜNÜN KENT EKONOMİSİNE ENTEGRASYONU", DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDEN ADANA'YA GÖÇ EDEN İŞGÜCÜNÜN YAPISAL ANALİZİ VE KENT EKONOMİSİNE ENTEGRASYONU, AY Ü., DÜNDAR C., GÜVEL E.A., KILIÇBEYLİ EÇH., YAŞAR N., Ed., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Bizim Büro Basımevi, ADANA, ss.66-86, 2001
Güvel E., "Doğal Afetlerin Politik Ekonomisi: Doğal Riskler ve Afet Planlaması", İMKB Yayınları, İSTANBUL, 2001
Güvel E., "Tarihselci Açıdan Politika, Toplum ve Ekonomi", Adana Nobel Kitabevi, ADANA, 1998
Güvel E., "Politik İktisat Ve Akil", ALFA YAYINEVİ, İSTANBUL, 1998
Diğer Yayınlar
Güvel E., "AYM, istihbarat ve terörle mücadele", Diger, ss.7, 2016 (Link)
Güvel E., "Anayasa ve Yargı Reformu, Saf Hukukçulara Bırakılamaz", Diger, ss.7, 2016 (Link)
Güvel E., "Küresel Terörizmin Gnostik Hamlesi: 15 Temmuz 2016 Kalkışması", Diger, ss.7, 2016 (Link)
Güvel E., "Üniversitelerde Organize İllegal Yapılar ve Rektör Sorunu", Diger, ss.7, 2016 (Link)
Güvel E., "17/25 Aralık operasyonunun empatik analizi", Diger, ss.7, 2016 (Link)
Güvel E., "Demokratik Siyaseti Savunmak", Diger, ss.1, 2014 (Link)
Güvel E., "Crony-capitalism ajanları ve 17 aralık kalkışması", Diger, ss.7, 2014 (Link)
Güvel E., "Kürt seçmenler kime oy vermeli? ", Diger, ss.7, 2014 (Link)
Güvel E., "HSYK seçimleri, yargı açılımı üzerine bir değerlendirme ", Diger, ss.7, 2014 (Link)
Güvel E., "CUMHURBAŞKANI SİYASETİN NERESİNDE OLMALI", Diger, ss.1, 2014 (Link)
Güvel E., "CHP tarzı muhalefet demokrasiye zarar ", Diger, ss.7, 2014 (Link)
Güvel E., "Yeni Türkiye'de cumhurbaşkanı ", Diger, ss.7, 2014 (Link)
Güvel E., "Demokratik siyaset'i savunmak", Diger, ss.7, 2014 (Link)
Güvel E., "18. Fazıl Say elitizmi ve ekonomi politik ", Diger, ss.7, 2013 (Link)
Güvel E., "Başkanlık Sistemi'nin ekonomik avantajları ", Diger, ss.7, 2013 (Link)
Güvel E., "Öğrencilerin politik istismarı bitmeli", Diger, ss.7, 2012 (Link)
Güvel E., "Değişen istihbarat karşısında yargı ", Diger, ss.7, 2012 (Link)
Güvel E., "Erdoğan otoriter, AK Parti devletli olabilir mi? ", Diger, ss.7, 2012 (Link)
Güvel E., "İmam Hatipleşme dalgası iddiasının dayanağı yok ", Diger, ss.7, 2012 (Link)
Güvel E., "ÜNİVERSİTELER VE BÖLGESEL KALKINMA", Diger, ss.1, 2011 (Link)
Güvel E., "8. The Economist'in tutarsız Türkiye analizi ", Diger, ss.7, 2011 (Link)
Güvel E., "Asıl burjuva TÜSİAD mı Anadolu sermayesi mi? ", Diger, ss.7, 2011 (Link)
Güvel E., "AK Parti otoriterleşebilir mi? ", Diger, ss.7, 2011 (Link)
Güvel E., "BDP'nin mantık hatası 'özgürlük-asimilasyon' ikilemi ", Diger, ss.7, 2011 (Link)
Güvel E., "Futbol ve Siyaset", Diger, ss.7, 2011 (Link)
Güvel E., "Ortadoğu'daki 'büyük dönüşüm'ün ekonomi politiği ", Diger, ss.7, 2011 (Link)
Güvel E., "Norveç'ten Türkiye'ye: Şiddetin Ekonomi Politiği ", Diger, ss.1, 2011 (Link)
Güvel E., "İHH vakası: 'Sivil'in küreselleşen gücü ", Diger, ss.7, 2011 (Link)
Güvel E., "Afetle mücadeledeye de yeni paradigma gerekiyor ", Diger, ss.7, 2011 (Link)
Güvel E., "Cumhuriyet'in sivilleşme süreci ve AK parti'nin 11 yılı", Diger, ss.7, 2011 (Link)
Güvel E., "Bağımsız Milletvekillerinin Yapması Gereken", Diger, ss.1, 2011 (Link)
Güvel E., "Ekonomik Açıdan Parlementer Demokrasi Ve Başkanlık Rejimi", Diger, ss.1, 2010 (Link)
Güvel E., "Türkiyenin Sağlık Sorunu: İhaleciler ve Siyasetçiler Kıskacında Başhekimler", Diger, ss.1, 2010 (Link)
Güvel E., "?Referanduma? da?Yargı Reformu?na da ?EVET?! ", Diger, ss.1, 2010 (Link)
Güvel E., "12 Eylül 2010 Referandumu tahminimdir", Diger, ss.1, 2010 (Link)
Güvel E., "Güncele Beş Dakika Ara : Demokrasi Ve Ahlak", Diger, ss.1, 2009 (Link)
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.09.2016 - Devam Ediyor
International Review of Economics and Management , Danisma Kurul Üyesi, 03.01.2016 - Devam Ediyor
The Journal of Academic Social Science Studies, Degerlendirme Kurul Üyesi, 26.09.2013 - Devam Ediyor
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Degerlendirme Kurul Üyesi, 03.09.2012 - Devam Ediyor
Maliye Dergisi, Degerlendirme Kurul Üyesi, 06.09.2010 - Devam Ediyor
Sayıştay Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 01.09.2010 - Devam Ediyor
HUKUK ve İKTİSAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.09.2010 - Devam Ediyor
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Degerlendirme Kurul Üyesi, 09.06.2010 - Devam Ediyor
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 09.06.2010 - Devam Ediyor
e-akademi, Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.09.2005 - Devam Ediyor
Sosyoekonomi, Danisma Kurul Üyesi, 01.09.2005 - Devam Ediyor
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi