Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Afşin-Elbistan Linyitleri Kışlaköy Açık İşletmesinin Bilgisayar Yardımıyla Kazı ve Üretim Planlaması", BAP Y.Lisans, FYL-2014-1984, Yönetici, 2015
"Katı Modelleme Teknikleri ve Madencilikte Kullanımının Araştırılması", BAP Y.Lisans, MMF2012YL11, Yönetici, 2013
"Afşin-Elbistan Linyit Sahasının NETPRO/Mine Yazılımı ile Değerlendirilmesi", BAP Y.Lisans, MMF2010YL35, Yönetici, 2011
"Varto-Hınıs-Bulanık Yöresi Linyit Havzasındaki Yatakların Modellenmesi", BAP Y.Lisans, MMF2010YL34, Yönetici, 2011
"Katı Model Teknikleri ile Bir Maden Yatağının Modellenmesi", BAP Arastırma Projesi, MMF2010BAP3, Yönetici, 2015
"Bir Maden Yatağının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Değerlendirilmesi", BAP Y.Lisans, MMF.2009.YL.27, Yönetici, 2010
"Bir Maden Yatağının Katı Modellemesi", BAP Y.Lisans, MMF2008YL18, Yönetici, 2009
"Çimento Hammadde ve Üretim Sürecinde Esnek Hesaplama Yöntemlerinin Kullanımı", BAP Y.Lisans, MMF.2008.YL.19, Yönetici, 2009
"Afşin-Elbistan Kömür Havzasındaki Madencilik Faaliyetlerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Küresel Konumlama Sistemleri Teknolojisinin Kullanımının Araştırılması", BAP Doktora, MMF.2007.D5, Yönetici, 2010
"Jeoistatistik ve Bulanık Küme Teorisi ile Adana Çimento Hammadde Ocağının Kalite Dağılımının Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, MMF2007YL12, Yönetici, 2008
"Diyarbakır Yöresindeki Mermerlere Uygulanan Dolgu Yöntemlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi", BAP Y.Lisans, MMF2004YL11, Yönetici, 2005
"Jeoistatistiksel Analiz İçin Bir Bilgisayar Programının Geliştirlmesi ve Antalya-Akseki-Kızıltaş Boksit Yatağına Uygulanması", BAP Y.Lisans, FBE2002YL226, Yönetici, 2013
"Düzlemsel İç veya Dış Bükey Poligon Alanı ve Katı Modellerin Hacim Hesaplamaları Üzerine Bir Algoritma", BAP Arastırma Projesi, MMF200136, Yönetici, 2002
"Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı(TPAO) Bünyesinde Yapılmakta Olan Sondajların Değerlendirilmesi ve Sondaj Parametrelerin Optimizasyonu", BAP Y.Lisans, FBE.2000.YL.52, Yönetici, 2001
"Taş Ocaklarında Uygulanılan Galeri ve Basamak Patlatma Tekniklerinin Karşılaştırılması : Canoğulları İnşaat T.A.Ş. Tarafından Yılankale-Ceyhan (Adana) Mevkiinde İşletilmekte Olan Taş Ocağına Uygulanması", BAP Y.Lisans, FBE.2000.YL.92, Yönetici, 2002
"Açık İşletmelerde Dragline Seçimi, Tasarımı ve Simulasyonu", BAP Arastırma Projesi, MMF.1999.24, Yönetici, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi