Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Yoğun madde fiziği, Süperiletkenlik, Manyetokalorik etki, ZnO tabanlı yarıiletkenler, Manyetik malzemelerin fiziksel özellikleri
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Condensed matter physics, Suerconductivity, Magnetocaloric effect, ZnO based semiconductors, Physical properties of magnetic materials

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi