Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Gaz Motoru Tahrikli Kojenerasyon Ve Trijenerasyon Güç Santrallerinin Lisanssız Elektrik Üretimi Için Optimum Kapasite Degerini Belirleyen Yazılımın Gelistirilmesi", TÜBITAK Projesi, 113E769, Yönetici, 2015
"DEVELOPING A SOFTWARE TO DETERMINE THE OPTIMUM CAPACITY RATING OF COGENERATION AND TRIGENERATION PLANTS DRIVEN BY GAS ENGINES", BAP Y.Lisans, FYL-2014-2351, Yönetici, 2015
"Özel Güç Parkının Modellenmesi ve Uygulanması", TÜBITAK Projesi, 106E188, , 2010