Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Resitoglu I.A., Keskin A., "Biodiesel production from free fatty acids and the effects of its blends with alcohol-diesel on engine characteristics", CLEAN TECHNOLOGİES AND ENVİRONMENTAL POLİCY, vol.19, pp.925-931, 2017
Resitoglu I.A., Keskin A., "Biodiesel production from free fatty acids and the effects of its blends with alcohol-diesel on engine characteristics", CLEAN TECHNOLOGİES AND ENVİRONMENTAL POLİCY, vol.19, pp.925-931, 2017
Gürü M., Keskin A., "Evaluation of Biodiesel Production, Engine Performance, and Emissions", JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS, vol.45, pp.3882-3888, 2016
Akar M.A., Yilmaz A., Baş O., Keskin A., "Performance and exhaust emissions of diesel engine fueled with Fusel Oil", JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.231, pp.S48-S48, 2016
Keskin A., Yildizhan Ş., Birbas A.I., Akar M.A., "Investigation of alternative fuel properties of fusel oil", JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.231, pp.S47-S47, 2016
Resitoglu I.A., Altinisik K., Keskin A., "The pollutant emissions from diesel-engine vehicles and exhaust aftertreatment systems", CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY, vol.17, pp.15-27, 2015
Keskin A., Ocakoglu K., Resitoglu I.A., Avsar G., Emen F.M., Buldum B., "Using Pd(II) and Ni(II) complexes with N,N-dimethyl-N '-2-chlorobenzoylthiourea ligand as fuel additives in diesel engine", FUEL, vol.162, pp.202-206, 2015
Yaşar A., Kacar I., Keskin A., "Tensile and Fatigue Behavior of Glass Fiber-Reinforced (MAT-8)/Polyester Automotive Composite", ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, vol.39, pp.3191-3197, 2014
Ercoşkun G.T., Keskin A., Gürü M., Altiparmak D., "INVESTIGATION OF DESIGNING, MANUFACTURING AND PERFORMANCE OF DOUBLE-GROOVED PARABOLIC TROUGH- TYPE SOLAR COLLECTOR", JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.28, pp.855-863, 2013
Keskin A., Ocakoglu K., Resitoglu I.A., Gürü M., "INFLUENCE OF TITANIUM BASED FUEL ADDITIVE ON DIESEL ENGINE PERFORMANCE AND EMISSIONS", JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.28, pp.671-676, 2013
Keskin A., Yasar A., Resitoglu I., Akar M.A., Sugozu I., "The Influence of Diesel Fuel-biodiesel-ethanol-butanol Blends on the Performance and Emission Characteristics of a Diesel Engine", ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.35, pp.1873-1881, 2013
Özcanli M., Keskin A., Serin H., Yamacli S., Ustun D., "Effects of soybean biodiesel on engine vibration and noise emission", ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, vol.28, pp.949-956, 2012
Resitoglu I.A., Keskin A., Guru M., "The Optimization of the Esterification Reaction in Biodiesel Production from Trap Grease", ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.34, pp.1238-1248, 2012
Keskin A., Gürü M., Altiparmak D., "Influence of metallic based fuel additives on performance and exhaust emissions of diesel engine", ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, vol.52, pp.60-65, 2011
Keskin A., Guru M., "The Effects of Ethanol and Propanol Additions Into Unleaded Gasoline on Exhaust and Noise Emissions of a Spark Ignition Engine", ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.33, pp.2194-2205, 2011
Özcanli M., Keskin A., Aydin K., "BIODIESEL PRODUCTION FROM TEREBINTH (PISTACIA TEREBINTHUS) OIL AND ITS USAGE IN DIESEL ENGINE", INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY, vol.8, pp.518-528, 2011
Keskin A., Guru M., Altiparmak D., "The Investigation of Performance and Emissions Characteristics of Tall Oil Biodiesel With a Co-based Additive", ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.32, pp.1899-1907, 2010
Keskin A., Yaşar A., Guerue M., Altiparmak D., "Usage of methyl ester of tall oil fatty acids and resinic acids as alternative diesel fuel", ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, vol.51, pp.2863-2868, 2010
Keskin A., "The Influence of Ethanol-Gasoline Blends on Spark Ignition Engine Vibration Characteristics and Noise Emissions", ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.32, pp.1851-1860, 2010
Gürü M., Artukoglu B.D., Keskin A., Koca A., "Biodiesel production from waste animal fat and improvement of its characteristics by synthesized nickel and magnesium additive", ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, vol.50, pp.498-502, 2009
Caynak S., Gürü M., Bicer A., Keskin A., Icingur Y., "Biodiesel production from pomace oil and improvement of its properties with synthetic manganese additive", FUEL, vol.88, pp.534-538, 2009
Keskin A., "Biodiesel Production from Free Fatty Acids Obtained with Neutralization of the Crude Glycerin", ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.31, pp.17-24, 2009
Keskin A., Guerue M., Altiparmak D., "Influence of tall oil biodiesel with Mg and Mo based fuel additives on diesel engine performance and emission", BIORESOURCE TECHNOLOGY, vol.99, pp.6434-6438, 2008
Keskin A. , "Using of cotton oil soap stock methyl ester- diesel fuel blends as alternative diesel fuel", RENEWABLE ENERGY, vol.33, pp. 553-557, 2007 (Link)
Keskin A., Gürü M., Altiparmak D., "Biodiesel production from tall oil with synthesized Mn and Ni based additives: Effects of the additives on fuel consumption and emissions", FUEL, vol.86, pp.1139-1143, 2006 (Link)
Keskin A., "Alternative fuel properties of tall oil fatty acid methyl ester?diesel fuel blends", BIORESOURCE TECHNOLOGY, vol.98, pp.241-246, 2006 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Keskin A., Aydin K., "Crack analysis of a gasoline engine crankshaft", Gazi University Journal of Science, cilt.23, ss.487-492, 2010
Keskin A., Reşitoğlu İ.A., Özcanli M., "Bütanol, Etanol ve Benzin Karışımlarının Buji ile Ateşlemeli Motorlarda Özgül Yakıt Tüketimi ve Emisyona Olan Etkisi", Ç.Ü.Müh.-Mim.Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.147-156, 2009
Keskin A., Gürü M., Altiparmak D., "Tall yağı biyodizelinin dizel yakıtı ile %90 oranındaki karışımının alternatif Dizel yakıtı olarak incelenmesi", Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., cilt.22, ss.57-63, 2007
Keskin A., "Etil ve metil alkolün bir benzinli motorda alternatif yakıt olarak kullanımının motor titreşimine olan etkisinin frekans analizi yöntemi ile araştırılması", Ç.Ü.Müh.-Mim.Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.223-234, 2007
Keskin A., Gürü M., Altiparmak D., Kunt M.A., "Tall Yağı Biyodizeli Üretimi ve B80 Oranının Dizel Yakıtı Olarak Kullanımı", Gazi Ün. Tek. Eğt. Fak. Politeknik Dergisi, cilt.10, ss.391-394, 2007
Keskin A., Aydin K., "Tall Yağı Biyodizeli Üretimi ve Bunun Dizel Motor Performansı ve Emisyonları Üzerindeki Etkileri", Ç.Ü.Müh.-Mim.Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.85-94, 2007
Keskin A., Ekşi A.K., "Dizel Motorlarda Mısır Yağı Biyodizelinin Yakıt Olarak Kullanımının Motor Performans ve Emisyonuna Etkisi", C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.49-55, 2006
Keskin A., Koca A. , Kunt M.A., "Tekerlek Düşey Salınımlarını Ölçebilen Cihaz Tasarımı ve İmali", Gazi Ün. Tek. Eğt. Fak. Politeknik Dergisi, cilt.9, ss.185-188, 2006
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Keskin A., Yaşar A., Birbaş A.İ., "Usage of Fusel Oil as a Diesel Fuel", 2nd International Congress on Natural and Engineering Sciences / 01-05 September 2016, Skopje/ Macedonia, Üsküp, MAKEDONYA, 1-5 Eylül 2016, vol.1, pp.39-43
Keskin A., "Soğutma ve İklimlendirme Sistemlerinde Güneş Enerjisinin Kullanımı", 1. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu, Balıkesir, 2012., BALIKESİR, TÜRKIYE, 13-15 Eylül 2012, ss.1-1
Keskin A., "Trap Grease?den Üretilen Biyodizelin, B50 Oranının Dizel Motor Performans ve Emisyonu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", I. Uluslararası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İsbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2010, pp.1-1
Keskin A., "Tavuk yağından biyodizel eldesi, yakıt özellikleri ve motorin ile karışımlarının incelenmesi", OTEKON?08 4. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 1-4 Haziran 2008, pp.179-183
Keskin A., "Menengiç (Pistacia Terebinthus) bitkisinden biyodizel eldesi, yakıt özellikleri ve motorin ile karışımlarının incelenmesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30. Yıl Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 16-17 Ekim 2008, ss.1-1
Keskin A., "Performance Evaluation of a Small DI Diesel Engine Operating with Waste Cooking Oil Based Biodiesel", 10. Uluslararası Yanma Sempozyumu, SAKARYA, TÜRKIYE, 9-9 Ekim 2008, pp.1-1
Keskin A., "The Design of Solar Cooker and Produce of Its Prototype", International Conference on Environment: Survival and Sustainablity, 1817-1820, Nicosia, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 19-24 Şubat 2007, pp.1817-1820
Keskin A., "Tufanbeyli Linyitlerindeki Yanabilir Kükürdün Nitrik Asit Çözeltisiyle Uzaklaştırılması", GAP V. Mühendislik Kongresi, Şanlı Urfa, 2006, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 26-28 Haziran 2006, ss.1-1
Keskin A., "Ham Gliserinin Saflaştırma Prosesi Esnasında Elde Edilen Serbest Yağ Asitlerinin Esterleştirilmesi", Enerji Yönetimi Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 3-4 Haziran 2005, ss.1-1
Keskin A., "Ülkemizdeki Kullanılmış Atık Yağı Potansiyeli, Çevreye Olan Etkileri ve Biyodizel Üretiminde Kullanılması", Enerji Yönetimi Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 3-4 Haziran 2005, ss.1-1
Keskin A., "Mısır Yağı Metil Esterinin Dizel Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Kullanımının Araştırılması", 8. Uluslararası Yanma Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 8-9 Eylül 2004, pp.377-384
Keskin A., "Dizel Motorlarda Fındık Yağı Metil Esterinin Alternatif Yakıt Olarak İncelenmesi", 8. Uluslararası Yanma Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 8-9 Eylül 2004, pp.647-652
Keskin A., "Dizel Motorlarda Fındık Yağı Metil Esterinin Alternatif Yakıt Olarak İncelenmesi", 8. Uluslararası Yanma Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 8-9 Eylül 2004, pp.641-646
Keskin A., "Bitkisel Yağ ve Alkol Karışımlarının Performans ve Emisyona Etkisinin Araştırılması", V. Ulusal Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2000, ss.1-1
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi