Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Determination of CAG trinucleotide repeats of a family diagnosed with Huntingtons disease ", BAP Diğer, TED-2016-7723 , Yönetici, 2017
"Adana Karaisalı İlçesi Köylerinde Leishmaniasis vektörü Phlebotomus (Diptera:Psychodidae:Phlebotomine) Türlerinin Ekolojik ve Coğrafi Etmenlere Bağlı Olarak Dağılımlarının Belirlenmesi.", BAP Arastırma Projesi, TSA-2015-3753, Araştırmacı, 2016
"Adana İmamoğlu İlçesi Köylerinde Kutanöz Leishmaniasis Vektörü Phlebotomus Diptera Psychodidae Phlebotomine Türlerinin Belirlenmesi.", BAP Arastırma Projesi, TYD-2015-5409, Araştırmacı, 2016
"Klinik olarak Huntington hastalığı tanısı konmuş hasta ve ailelerinde sekans analizi yöntemi ile CAG trinükleotit tekrar sayısının belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, TF.2013BAP4, Yönetici, 2016
"Konjenital işitme kaybı olan hastalarda GJB2 gen mutasyonlarının araştırılması", BAP Y.Lisans, YL.2012BAP25, Yönetici, 2014
"İnsan akciğer fibroblast hücre kültürlerinde nikotinin NFKB1 mRNA ve protein ekspresyon düzeylerine etkisinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, TF.2012BAP25, Yönetici, 2016
"Farklı kanserlerde K-Ras kodon 12, 13 ve 61?de mutasyon taraması", BAP Arastırma Projesi, TF.2009BAP29, Yönetici, 2011
"Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olan kişilerde TNF alfa ve TGF beta gen polimorfizmleri", BAP Y.Lisans, TF.2009YL25, Yönetici, 2010
"Çukurova bölgesinde APO B VNTR allel sıklığı", BAP Arastırma Projesi, TF.2008BAP6, Yönetici, 2009
"Androjen reseptör genindeki trinükleotid tekrarı ile HPC1 gen polimorfizmlerinin prostat kanseri ile ilişkisi", BAP Arastırma Projesi, TF.2008BAP10, Yönetici, 2009
"Agresif antisosyal erkeklerde Y kromozomu düzensizliklerinin saptanması", BAP Y.Lisans, TF.2008YL7, Yönetici, 2009
"ER alpha, COMT ve CYP19 genlerindeki polimorfizmler ile ailesel geçiş gösteren prostat kanseri oluşturma riski arasındaki ilişki", BAP Arastırma Projesi, TF2007BAP18, Araştırmacı, 2009
"Glutatyon S-Transferaz Genindeki Delesyonların (GSTT1 ve GSTM1) Koroner Arter Hastalığı ve Akut Miyokart İnfarktüsü ile İlişkisi", BAP Y.Lisans, TF.2007YL3, Yönetici, 2008
"Androjen Reseptör (AR) geninin I. Ekzonundaki trinükleotid (CAG ve GGN) tekrarı ile Prostat Spesifik Antijen (PSA) geninin promoter bölgesindeki G/A polimorfizminin prostat kanseri ile ilişkinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, TF.2004BAP32, Yönetici, 2006
"Koroner Ateroskleroz Etiyolojisi ile Koroner Bypass Olan Hastalarda MTHFR (Metilen Tetrahidrofolat Redüktaz) Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, TF2003YL8, Yönetici, 2004
"Çukurova yöresinde gözlenen p53 exon 5 mutasyonları ", BAP Arastırma Projesi, TF.2000-M-17, Yönetici, 2001
"İnsektisit ve tıbbi ilaç zehirlenmesi ile gelen hastalarda kardeş kromatid değişimi (sister chromatid exchange)'nin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, TF.99-M-29, Yönetici, 2000
"Adana ve Osmaniye'den toplanan enfekte tatarcık türlerinin (Cins:Phlebotomus) ELİSA yöntemi ile belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, TF. 98-23, Araştırmacı, 1999
"Organofosfat direncine bağlı esteraz enziminin spot blotting ve elektroforetik yöntemlerle tespiti", BAP Arastırma Projesi, TF-98-22, Araştırmacı, 1999
"Çukurova bölgesindeki yaygın sivrisinek türlerinde insektisit direnci", BAP Arastırma Projesi, TF-97-40, Araştırmacı, 1998
"Sivrisinek mücadelesinde çalışan soğuk-sıcak sisleme işçilerinde SCE ve kolinesteraz enzim miktarının araştırılması", BAP Arastırma Projesi, TF-97-39, Yönetici, 1998
"Insecticide Resistance in Anopheles sacharovi Favre in Turkey", Diğer Projeler, M2/181/229, Araştırmacı, 1998
"İnsan sıtması parazitleri (Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax)'nin kısa ve uzun süreli in vitro kültürlerinin yapılması ve kriyoprezervasyonu", BAP Arastırma Projesi, TF-93-27, Araştırmacı, 1994
"Entomological studies on Anopheles sacharovi in Çukurova, Turkey 1989 August-1990 July.", Diğer Projeler, Fieldman Grant. Id:890181 Project, Araştırmacı, 1990
"Eco-Epidemiyology of Leishmaniasis in Urfa, Turkey", Diğer Projeler, NIH-1995 , Araştırmacı, 1991
"Aşağıkulak (Tarsus) yöresinde sivrisinek yoğunluğunun fizyolojik yaş komposizyonuna göre dağılımı", BAP Doktora, SBE-89-1, Araştırmacı, 1991
"Doğankent (Karataş) yöresinde sıtma yoğunluğuna etkili vektöriyel faktörlerin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, TF-89-17, Araştırmacı, 1990
"Residual efficacy of Primiphos Methyl (Actellic) on Anopheles sacharovi in Çukurova, Turkey.", Diğer Projeler, Surrey GU 27 3JE, Araştırmacı, 1990
"Arazi koşullarında Anopheles sacharovi'nin vertikal hayat tabloları ve üreme biyolojisi", BAP Y.Lisans, SBE-87-2, Araştırmacı, 1989
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi