Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 1995 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 1988 - 1995
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 1986 - 1988
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, , 04.09.2014 - 15.08.2016
Başhekim, Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Cerrahisi EAH , , 06.11.2013 - 29.08.2014
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İlk Yardım ve Acil Anabilim Dalı, , 02.01.1997 - 01.04.1998
Yönetim Kurulu Üyeliği, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 01.04.1993 - 03.07.1995
Fakülte Kurulu Üyeliği, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 01.04.1993 - 01.07.1995
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı, , 21.01.1986 - 01.11.2012
, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , , 01.10.1979 - 18.10.1983
Sağlık Merkezi Başhekimi, İncesu Sağlık Merkezi , , 02.01.1979 - 01.10.1979
YÖNETİLEN TEZLER
Tıpta Uzmanlık, Ö.Dur, "İdiopatik nefrotik sendromlu çocuklarda relaps gelişiminde glukokortikoid reseptör gen (NR3C1) polimorfizminin rolü ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Tıpta Uzmanlık, S.Yavuz, "Vezikoüreteral reflülü çocuklarda reflü nefropatisi gelişiminde proteinüri, inflamasyon, hipertansiyonun rolü ve sistatin-C?nin prediktif etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Tıpta Uzmanlık, D.Tuncel, "Tek taraflı multikistik displastik böbrek hastalığı olan çocuklarda hipertansiyon sıklığı ve buna etkili faktörler", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
Tıpta Uzmanlık, M.Soran, "Adriyamisin ile oluşturulan deneysel nefrotik sendrom modelinde talidomidin nefrotik sendromun laboratuar bulguları üzerine etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
Tıpta Uzmanlık, D.Hanta, "Diyaliz tedavisi alan kronik böbrek yetmezlikli çocuklarda homosistein, folikasit, vitamin B12, piridoksin düzeyleri ve diyalizle ilişkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2005.
Tıpta Uzmanlık, M.Büyükçelik, "Endotelin reseptör antagonistinin deneysel nefrotik sendrom modelinde apopitozis üzerine etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2005.
Tıpta Uzmanlık, A.Özel, "Renal skarlaşmada transforming growth faktör- beta'nın önemi ve antiinflamatuar tedavi ile skarlaşmanın önlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2001.
Tıpta Uzmanlık, A.Karabay Bayazıt, "Tek taraflı üreteral obstrüksiyon oluşturulan sıçanlarda mikofenolat motefil ve azatioprinin antifibrotik etkilerinin karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2001.
Tıpta Uzmanlık, A.Balat, "Primer Nokturnal enürezisli çocuklarda antidiüretik hormon, adrenomedullin ve total nitrit düzeyleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2000.
Tıpta Uzmanlık, B.Aldudak, "Beta talassemi majorlu hastalarda böbrek fonksiyonlarının incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1998.
Tıpta Uzmanlık, M.Büyükçelik, "Dirençli nefrotik sendromlu çocuklarda hiperlipidemi tedavisinin etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1997.
Tıpta Uzmanlık, Z.Noyan, "Çocuklarda Hemodiyaliz'in plazma endotelin düzeylerine akut etkisinin değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1996.
Tıpta Uzmanlık, N.Duman, "Radyokontrast nefropati oluşumunda hiperosmolalite ve hemodinamik değişikliklerin rolü", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1995.
Tıpta Uzmanlık, Z.Noyan, "Çocukluk çağı nefrotik sendromlarında siklosporin-A kullanımı", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1992.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi