Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, 1983-1988
Yüksek Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, 1981-1983
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Temel Bilimler Fakültesi, Yerbilimleri, 1977-1981
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Ulukışla Bölgesi Tersiyer İstifinin Stratigrafik ve Mikropaleontolojik (Foraminifer ve Ostrakod) İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Ekim, 1988.
Yüksek Lisans, "Güvenç Formasyonu stratigrafik kesitinin (KB Adana) planktik foraminifera'larla biyostratigrafik incelemesi", ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Nisan, 1983.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi