Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Eosen Yaşlı Kömürlü Kastamonu-Aspiras Ve Sivrihisar-Dümrek Havzalarının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi", TÜBITAK Projesi, 115Y409, Yönetici, 2017
"OSTRAKOD KAVKI MORFOLOJİSİ VE PALEOORTAM ANALİZİ", BAP Diğer, FYD-2015-5055, Yönetici, Devam Ediyor
"LUDLOVIAN AND GIVETIAN OSTRACODS AND CONODONTS FROM İSTANBUL ZONE KARTAL AND TUZLA PENINSULA NW ANATOLIA", BAP Diğer, FED-2015-4567, Yönetici, 2015
"Devoniyen Ostrakodları", BAP Diğer, FYD-2014-2327, Yönetici, 2015
"ADANA ÜSAM KOBİ MENTÖRLERİ YETİŞTİRME MODELİ", TÜBITAK Projesi, AGY620, Danışman, 2015
"Gondwana Kıtası Kuzey Kenarı Devoniyen İstifindeki Çökelme Döngüleri ve Küresel Olayların İzleri (Güney Türkiye)", TÜBITAK Projesi, 1001-111Y179, Araştırmacı, 2015
"Demirören-Çamlıpınar- Sarıağaç (Anamur-İçel) Dolayının Stratigrafisi ve Kambriyen Kuvarsitleri ile Dolomitlerinin Hammadde Potansiyeli", BAP Doktora, MMF2012D4, Yönetici, 2014
"KB Türkiye (İstanbul-Şile, Çamdağ-Zonguldak ) ve Doğu Toroslar (Feke-Saimbeyli / Adana ) Devoniyen Ostrakodlarının Biyostratigrafik İncelenmesi ve Paleontolojik Özellikleri", BAP Arastırma Projesi, MMF2012BAP4, Yönetici, 2015
"Mut Baseni Miyosen Resiflerinin Mercan Sistematiği Biyofasiyesleri, Stratigrafisi, paleoekoloji ve Çökelme Ortamları", BAP Doktora, MMF2011D7, Yönetici, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi