Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Eosen Yaşlı Kömürlü Kastamonu-Aspiras Ve Sivrihisar-Dümrek Havzalarının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi", TÜBITAK Projesi, 115Y409, Yönetici, 2017
"OSTRAKOD KAVKI MORFOLOJİSİ VE PALEOORTAM ANALİZİ", BAP Diğer, FYD-2015-5055, Yönetici, Devam Ediyor
"LUDLOVIAN AND GIVETIAN OSTRACODS AND CONODONTS FROM İSTANBUL ZONE KARTAL AND TUZLA PENINSULA NW ANATOLIA", BAP Diğer, FED-2015-4567, Yönetici, 2015
"Devoniyen Ostrakodları", BAP Diğer, FYD-2014-2327, Yönetici, 2015
"ADANA ÜSAM KOBİ MENTÖRLERİ YETİŞTİRME MODELİ", TÜBITAK Projesi, AGY620, Danışman, 2015
"Gondwana Kıtası Kuzey Kenarı Devoniyen İstifindeki Çökelme Döngüleri ve Küresel Olayların İzleri (Güney Türkiye)", TÜBITAK Projesi, 1001-111Y179, Araştırmacı, 2015
"Demirören-Çamlıpınar- Sarıağaç (Anamur-İçel) Dolayının Stratigrafisi ve Kambriyen Kuvarsitleri ile Dolomitlerinin Hammadde Potansiyeli", BAP Doktora, MMF2012D4, Yönetici, 2014
"KB Türkiye (İstanbul-Şile, Çamdağ-Zonguldak ) ve Doğu Toroslar (Feke-Saimbeyli / Adana ) Devoniyen Ostrakodlarının Biyostratigrafik İncelenmesi ve Paleontolojik Özellikleri", BAP Arastırma Projesi, MMF2012BAP4, Yönetici, 2015
"Mut Baseni Miyosen Resiflerinin Mercan Sistematiği Biyofasiyesleri, Stratigrafisi, paleoekoloji ve Çökelme Ortamları", BAP Doktora, MMF2011D7, Yönetici, 2015