Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat, 1998 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1990 - 1998
VERDİĞİ DERSLER
Baklagil Yembitkileri, Lisans, 2015-2016
Tuzcul Bitkiler, Doktora, 2015-2016
Tarla Bitkileri, Lisans, 2014-2015
Yemeklik Tane Baklagiller, Lisans, 2014-2015
Yemeklik Tane Baklagillerde Ürün standardizasyonu, Doktora, 2014-2015
Yembitkileri Taksogenetiğinin Temel İlkeleri, Doktora, 2014-2015
Yembitkilerinde kalite özellikleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Tarla Bitkileri Tohumculuğu, Lisans, 2014-2015
Yemeklik Tane Baklagiller Özel Islahı, Yüksek Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Yücel, "Ülkemizin Farklı Yörelerinden Toplanan Bakla Yerel Genotiplerinin Bazı önemli Morfolojik ve Tarımsal Özelliklerini Belirleme", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 2016.
Doktora, M.Koç, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koşullarındabazı kırmızı Mercimek Çeşit ve Hatlarının önemli tarımsal özellikleri yönünden genotipX çevre İnteraksiyonları ve Stabilitelerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2015.
Doktora, M.Sayar, "Diyarbakır ekolojik koşullarında bazı adi fiğ (Vicia sativa L.) çeşitlerinin verim ve verim öğelerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2011.
Doktora, A.Çokkizgin, "Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden Toplanan Bazı Kırmızı Mercimek ( Lens Culunaris L. Medic) Yerel genotiplerinin Bitkisel ve Tarımsal Özelliklerinin belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2007.
Doktora, D.Yiğitoğlu, "Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Bitki Sıklıklarının Kışlık ve Yazlık Ekilen Bazı Nohut Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Özelliklere Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2006.
Doktora, D.Özveren Yücel, "Çukurova koşullarında farklı ekim zamanları ve sıklıklarının bazı nohut (Cicer arietinum L.) çeşitlerinde verim ve verimle ilgili özelliklere etkisi üzerinde araştırmalar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Doktora, N.Toğay, "Van koşullarında farklı bitki sıklıklarının ve ekim şekillerinin mercimekte (Lens culinaris medic. ) verim ve verim ögelerine etkisi", VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2002.
Doktora, Y.Toğay, "Farklı çinko ve fosfor dozlarının mercimek (Lens culinaris medic. )'de verim ve verim ögelerine etkisi", YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri, Mayıs, 2002.
Doktora, B.Biçer, "Diyarbakır Yöresinden Toplanan Bazı Nohut ( Cicer arientinum L.) Yerel Çeşitlerinde Önemli Bitkisel ve Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi üzerine Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2001.
Doktora, D.Mart, "Çukurova koşullarında nohut (cicer arietinum L.)'da bazı önemli özellikler yönünden genotip X çevre interaksiyonları ve uyum yeteneklerinin saptanması üzerine bir araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2000.
Doktora, Ş.Yaktubay, "Çukurova koşullarında farklı ekim ve biçim zamanlarının bazı adi fiğ (V.sativa L.) ve tüylü fiğ (V. villosa roth.) çeşitlerinin arpa (hordeum vulgare L.) ile karışımlarında verim ve verimle ilgili özelliklere etk ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 1999.
Doktora, A.Erol, "Kahramanmaraş koşullarında bazı tek yillik baklagil yembitkisi türlerinin arpa ile farklı oranlardaki karışımlarında verim ve verimle ilgili özelliklerin saptanması üzerinde bir araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 1998.
Doktora, A.Arslan, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi koşullarında farklı tohumluk miktarlarının bazı fiğ ( Vicia sativa L.) çeşitlerinde verim ve verimle ilgili özelliklere etkisi üzerinde bir araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 1996.
Doktora, A.Ton, "Çukurova Koşullarında Bezelye ile Buğdayın Birlikte Yetiştirilmesinde farklı ekim oranlarının ve sistemlerinin Tane Verimi ve Verimle İlgili Özelliklere Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Ton, "Çukurova Koşullarında Farklı Ekim zamanlarının Bazı bezelye (Pisum sativum ssp. sativum L.) çeşitlerinde Verim ve Verim öğelerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Yüksek Lisans, S.Babat, "Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Adi Fiğ ( Vicia sativa L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, M.Tantekin, "Diyarbakır ekolojik koşullarında bazı kışlık kırmızı mercimek (Lens culinaris Medic.) çeşitlerinde farklı ekim sıklıklarının verim ve verim ile ilgili özelliklere etkisi üzerine bir araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2008.
Yüksek Lisans, M.Koç, "Diyarbakır koşullarında bazı kırmızı mercimek (lens culinaris medik.) çeşit ve hatlarında verim ve verimle ilgili özelliklerin saptanması üzerine bir araştırma ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2004.
Yüksek Lisans, Y.Korkmaz, "Çukurova koşullarında bazı kışlık nohut (Cicer arietinum L. ) hatlarının verim ve verimle ilgili özelliklerinin saptanması üzerine araştırmalar ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2003.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi