Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Çukurova Koşullarında Bezelye (Pisum sativum L) ile Buğdayın (Triticum aestivum L) Birlikte Yetiştirilmesinde Farklı Ekim Oranları ve Sistemlerinin Tane Verimi ve Verimle İlgili Özelliklere Etkisi", BAP Doktora, FDK-2014-3346, Yönetici, Devam Ediyor
"Ülkemizin Farklı Yörelerinden Toplanan Bakla (Vica faba L.) yerel Genotiplerinin Bazı Önemli Morfolojik ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Doktora, ZF2012D1, Yönetici, Devam Ediyor
"Çukurova Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Bezelye (Pisum sativum ssp.sativum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri", BAP Y.Lisans, ZF2011YL25, Yönetici, 2013
" Güneydoğu anadolu bölgesinden tolanan ( Lens culunaris Medik.) yerel kırmızı mercimek populasyonlarının morfolojik ve genetik karekterizasyouı", TÜBITAK Projesi, 104O473, Araştırmacı, 2007
" Ülkemizin Bazı Nohut ( Cicer arientinum L.) Yerel Genotiplerinin Morfolojik, Genetik ve Kalite Özelliklerinin saptanması", TÜBITAK Projesi, 104O441, Yönetici, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi