Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2002 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1996 - 2002
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1991 - 1996
Arş.Gör.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1990 - 1991
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1985 - 1990
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, 26.03.2014 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, 01.09.2009 - 01.10.2013
Gen ve embriyo mühendisliği araştırma ve uygulama merkezi yönetim kurulu üyeliği, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 04.09.2006 - 03.09.2009
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, 01.09.2003 - 01.09.2006
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Satınalma Komisyon Üyeliği, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, 02.06.2003 - Devam Ediyor
MYO Müdürü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Osmaniye Meslek Yüksek Okulu, , 13.08.2002 - 12.08.2005
Anadolu Üniversitesi Osmaniye İl Yöneticiliği, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ , , 13.08.2002 - 12.08.2005
ÖSYM Osmaniye İl Yöneticiliği, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 13.08.2002 - 12.08.2005
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Satınalma Komisyon Başkanlığı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, 03.06.2002 - 02.06.2003
BAP Komisyon Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, 01.05.2002 - 01.05.2006
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, 13.03.2002 - 01.10.2002
Akademik Kurul Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, 10.03.1994 - 10.03.1997
VERDİĞİ DERSLER
Psikrofil Organizmalar ve Biyoteknolojik Önemi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Endüstriyel Biyoteknoloji, Yüksek Lisans, 2013-2014
Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji, Doktora, 2013-2014
Moleküler Biyoloji, Lisans, 2013-2014
Biyoteknoloji, Lisans, 2013-2014
Gen Klonlamanın Temel Prensipleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Endüstriyel Enzimler ve Kullanım Alanları, Yüksek Lisans, 2013-2014
Modern Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji, Doktora, 2013-2014
Moleküler Biyoloji, Lisans, 2013-2014
Extremofiller, Yüksek Lisans, 2013-2014
Endüstriyel Mikrobiyoloji, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, Y.Caf, "Alkali ve Termostabil Keratinaz Üreticisi Doğal Bacillus sp. ve Streptomyces sp. Suşlarında Genetik Manipülasyon ile Enzim Üretiminin Arttırılması, Enzim Üretimi, Karakterizasyonu ve Endüstriyel Alanlarda Kullanılabilirliliğinin Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Doktora, E.Valipour, "Doğal Bakteri Suşlarından Tirozinaz Enzim İzolasyonu, Karakterizasyonu, Üretici Genin Klonlanması, Rekombinant Enzimin Karakterizasyonu ve Biyoteknolojik Kullanılabilirliği", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Doktora, İ.Hürtaş, "Termofil Bacillus sp.?den (asidik, alkalin ve nötral) selülaz enzim üretimi ve karakterizasyonu", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2013.
Doktora, M.İzmirli, "Prostat kanserinin ELAC2 ve SRD5A2 genlerindeki polimorfizmler ile ilişkisinin araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2010.
Doktora, A.Aygan, "Haloalkalofil Bacillus Sp. İzolasyonu, amilaz,sellaz ve ksilanaz enzimleinin üretimi, karakterizasyonu ve biyoteknolojik uygulamalarda kullanılabilirliği", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2008.
Doktora, Ö.Kıran, "Doğal Ortamdan İzole edilen Alkalifilik Bacillus sp. Suşlarında alfa-Amilaz Üretimi, Enzimin pH ve Sıcaklık Stabilitesinin Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2001.
Doktora, M.Ünaldı, "Doğal Maya Suşlarının Mevcut Fermentasyon Yeteneklerinin Mutasyonla Geliştirilmesi ve Bacillus sp. Amilaz Geninin Maya Hücrelerine Transferi. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2000.
Doktora, N.Arabacı, "Bacillus sp. suşlarından İzole Edilen Asidik, Nötral, Termostabil Amilaz ve Pullulanaz Enzimlerinin Üretimi, Karakterizasyonu ve Biyoteknolojik Kullanım Olanaklarının Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, Ö.Dinigüzel, "Triple Negatif Meme Kanseri Hastalarında GPNMB Ekspresyonunun İmmünohistokimya ve RT-PCR Teknikleriyle İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, Z.Saraçoğlu, "Bacillus sp. suşlarından üretilen asidik selülaz ve ksilanaz enzim kombinasyonu kullanılarak lignoselülozik materyalin enzimatik hidrolizi ve biyoetanol üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Y.Maaşoğlu, "Multi Endüstriyel Enzim Üretme Yeteneğine Sahip Ekstremofilik Bacillus sp. Bakterilerinin İzolasyonu ve Karakterizasyonu.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2014.
Yüksek Lisans, Y.Caf, "Termofil Bacillus sp. den Alkalin, Termofilik, Termostabil, Oksidant Dirençli, Proteaz Negatif Selülaz Enzim Üretimi ve Karakterizasyonu.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, S.Haliskaranfil, "Termoalkalifilik Amilzs ve Selülaz Enzimi (Multi Enzim) Üreticisi Bacillus sp. İzolasyonu, Enzimlerin Karakterizasyonu ve Biyoteknolojik Uygulanabilirliği ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2012.
Yüksek Lisans, N.Arabacı, "Cold Aktif Alkalin Amilaz Enzimi Üreten Bacillus sp. Suşlarının İzolasyonu, Enzim Üretimi, Karakterizasyonu ve Endüstriyel Kullanım Olanaklarının Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2011.
Yüksek Lisans, N.Turus, "Cold Aktif Alkaline Proteaz Enzim Üreticisi Bacillus sp. Suşlarının İzolasyonu, Proteaz Enziminin Karakterizasyonu ve Biyoteknolojik Kullanım Olanakları", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2011.
Yüksek Lisans, F.Sığırcı, "Klebsiella sp. suşlarında Tetracycline dirençliliğinin transposable yapılarla ilişkisinin araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2010.
Yüksek Lisans, Z.Saraçoğlu, "Selulaz-free alkaline xylanase enzim ureticisi Bacillus sp. suşlarının izolasyonu, xylanase enziminin karakterizasyonu ve biyoteknolojik kullanim olanaklarının araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2010.
Yüksek Lisans, F.Gözükara, "Doğal Termofil Bacillus sp. Bakterisinden Lichenaz (ß-1,3 ve 1,4 Glucanase) Enzimi Üretimi, Karakterizasyonu ve Biyoteknolojik Kullanılabilirliği", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2009.
Yüksek Lisans, Z.Üzümcü, "Pseudomonas sp. suşlarından cold-shock protein izolasyonu ve SDS-PAGE analizi.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2009.
Yüksek Lisans, S.Tatar, "Termofil Moderately Halofilik Bacillus sp. Suşlarından Amilaz Enzimi Üreimi ve Endüstriyel Kullanım Olanaklarının Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2007.
Yüksek Lisans, Y.Uysal, "Tıbbi mantar Ganoderma lucidium?un antikolesterolemik etkisinin araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, M.Karahan, "Klebsiella pneumoniae?de Ağır Metal Dirençlilik Frekansı Ve Transfer Edilebilirliğinin Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, M.Ünaldı, "Mikroorganizmalarda Faja Dirençlilik Mekanizmalarının Araştırılması ve Faj Dirençliliği Taşıyan Suş Üretimi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1997.
Yüksek Lisans, Ö.Eren, "Bacillus sp. Suşlarında Antibiyotik, Cellulase ve Amylase Pozitiflik Genlerinin protoplast Transformasyon Tekniği İle Gr (+) bakterilere Transferi ve Expresyon Düzeyinin Araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1996.
Yüksek Lisans, H.Dinçyürek, "Doğal Bacillus sp. Suşlarından ß-Mannanase enzim İzolasyonu, Karakterizasyonu ve Biyoteknolojik Uygulanabilirliği ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, C.Haase, "Bacillus sp. den Cold aktif alkalin amilaz enzim izolasyonu, karakterizasyonu ve deterjan üretiminde kullanılabilirliği", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, S.Kocamaz, "E.coli, Klebsiella sp, Pseudomonas aeroginosa ve Staphylococcus aureus da antibiyotik dirençlilik dağılımı ve biyoaktif molekül karışımının etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi