Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, 1987-1990
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, 1985-1987
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, Biyoloji, 1980-1984
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Hastahane ve şehir atık sularından izole edilen Enterobacteriacea grubu bakterilerde III. kuşak Cephalosporin dirençliliğinin dağılımı ve farklı sıcaklıklardaki hareketli ve durgun besi ortamları ile Zoogloea ramigera'nın plazmid tranferine etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Eylül, 1990.
Yüksek Lisans, "Flokulasyonun tekstil atık sularının arıtılmasına ve Escherichia coli eliminasyonuna etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Şubat, 1987.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi